Znamy szczegółowe daty konkursów w Programie Inteligentny Rozwój w 2015 roku

Autor: Krzysztof Posadzki
2015-06-03

Opublikowany został nowy, bardziej szczegółowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój na 2015 r.

 

 

Wprowadzone zmiany obejmują:

  • Doprecyzowanie dat realizacji konkursów wskazanych wcześniej miesiącami lub kwartałami.
  • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z III kwartału na 3 listopada br. oraz przesunięcie planowanego (na IV kwartał br.) zakończenia przedmiotowego konkursu, na dzień 20 stycznia 2016 r.
  • Przesunięcie ogłoszenia konkursu w działaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki z II kwartału br. na grudzień 2015 r. Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie, pierwotnie planowane na III kwartał br., zmieniono na I kwartał 2016 r. Termin zakończenia konkursu planowany na IV kwartał br. został zmieniony na II kwartał 2016 r.
  • W działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki przesunięto rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie z I kwartału 2016 r. na październik br., a termin zakończenia konkursu z II na I kwartał 2016 r.

 

Warto dodać, że jeszcze w tym roku wystartują konkursy, które będą bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, między innymi:

  • 31 sierpnia 2015 r. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

  • 31 sierpnia 2015 r. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

  • 1 września 2015 r. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.

  • 22 października 2015 r. Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

  • 7 grudnia 2015 r. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

 

 

Do pobrania:

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok.