Zmiany Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020

Autor: Adam Uliasz
2014-11-29

Komisja Europejska na początku 2015 roku (przełom stycznia/lutego), ma przedstawić propozycję zmian Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), i budżetu rocznego. Propozycja ta wymaga jednomyślnego przyjęcia przez Radę, zaś Parlament Europejski do 1 maja 2015 roku, musi wyrazić na to zgodę.

 

Jaki to będzie miało wpływ na zatwierdzenie negocjowanych programów operacyjnych?

Może mieć to duże znaczenie, należy bowiem mieć na względzie, że obecnie trwają negocjacje wszystkich planowanych programów na lata 2014-2020. Przyjęcie rewizji WRF będzie ważnym wydarzeniem, ponieważ programy, które nie zostaną wynegocjowane do końca 2014 roku, będą mogły zostać przyjęte dopiero po jego zatwierdzeniu.

Zdaniem minister Marii Wasiak: Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją. Naszym priorytetem jest przyjęcie dokumentów dla nowej perspektywy finansowej, tak szybko, jak to możliwe i jak najszybsze pełne rozpoczęcie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Kontynuujemy ścisłą współpracę z KE, by szybko zakończyć negocjacje i oficjalnie przedstawić wszystkie programy Komisji Europejskiej w grudniu. Chcemy otrzymać od KE potwierdzenie, że dalsze rozpatrywanie wszystkich polskich programów operacyjnych będzie miało na celu nadanie im statusu „gotowy do przyjęcia” przed końcem 2014 r.

Słowa te dają nadzieję, że negocjacje są prowadzone w sposób umożliwiający ich zamknięcie i notyfikację wszystkich programów do końca 2014 lub na początku 2015 roku. Taką nadzieję ma także minister Maria Wasiak.

 

Jakie jest zaawansowanie prac przy zatwierdzaniu programów operacyjnych?

Programy, które zostały przekazane przez system SFC i oczekują na formalne przyjęcie:

 • Polska Cyfrowa
 • Pomoc Techniczna

Programy, w których wprowadzono wszystkie wymagane uwagi Komisji Europejskiej i zostały przekazano wersje robocze:  

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój

W najbliższych dniach, mają one zostać przesłane oficjalnie przez system SFC.

Programy, w których uzgodniono wszystkie kwestie, a ich nowe wersje są w trakcie przygotowań:

 • Polska Wschodnia
 • Inteligentny Rozwój

Początkiem grudnia powyższe programy, powinny zostać oficjalnie przesłane do Komisji Europejskiej.

Programy regionalne, które są na etapie dokonywania ostatnich poprawek przez KE (głównie technicznych), dla województw:

 • dolnośląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • łódzkiego,
 • śląskiego,
 • lubuskiego,
 • wielkopolskiego,
 • opolskiego.

Po dokonaniu poprawek, w/w programy powinny zostać przesłane przez system SFC.

 

Co z pozostałymi programami operacyjnymi?

Pozostałe 9 programów operacyjnych (w tym program dla województwa podkarpackiego), są obecnie negocjowane. Ostatnia tura negocjacji trwa od 24 listopada – 5 grudnia 2014r.

 

Miejmy nadzieję, że negocjacje programów będą zmierzać ku końcowi. Od ich zakończenia i przesłania ich ostatecznych wersji przez system SFC, uzależniony jest termin ich notyfikacji. Najgorszym scenariuszem, jaki się może pojawić jest niezakończenie negocjacji do końca 2014 roku. Wtedy, z uwagi na rewizję WRF, może okazać się konieczne, czekanie na ich zatwierdzenie dopiero po 1 maja 2015 roku.