Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta

Autor: Adam Uliasz
2014-12-04

25 grudnia 2014 roku konsumenci będą bardziej chronieni przy zawieraniu umów w sklepach, przez internet czy telefon. Przedsiębiorca, niezależnie od wielkości, będzie traktowany tak samo.

 

Zmiany przy dokonywaniu sprzedaży produktów czy usług

Konieczne będzie podanie konsumentowi m.in. informacji takich jak: 

  • czas trwania umowy zawartej przez konsumenta,
  • dane adresowe przedsiębiorstwa łącznie z numerem telefonu,
  • dokładne informacje o towarze czy usłudze (cechach, charakterystyce, funkcjonalności, itp.),
  • cena i ewentualnie inne koszty jaki musi ponieść konsument,
  • dokładne informacje o gwarancji i procedurach reklamacyjnych, itp.

Informacje, których wymaga konsument, powinny być przekazane przez sprzedawcę, bez względu na miejsce sprzedaży (sklep lub u klienta). Muszą być one zamieszczone także na stronie sklepu internetowego.

 

Zmiany przy dokonywaniu sprzedaży produktów czy usług przez internet lub telefon

Sprzedaż internetowa oraz telefoniczna, oprócz wymogów przedstawionych powyżej, nakłada na sprzedawcę, przekazanie konsumentowi dodatkowych informacji, w postaci:

  • wszystkich kosztów związanych z odstąpieniem od umowy,
  • dokładnego sposobu i terminu odstąpienia od umowy,
  • konieczność udostępnienia wzoru rezygnacji z umowy,
  • informacji o pozasądowych procedurach dochodzenia roszczeń przez konsumenta.

Powyższe informacje muszą być przedstawione konsumentowi w sposób zrozumiały – na piśmie lub wysłane na wskazany adres mailowy.

 

Obowiązki dla usługodawców

Ustawa nakłada na usługodawców, obowiązek opracowania i przekazania konsumentowi kosztorysu usługi lub towaru na piśmie. Dotyczy to także umów na kwoty niższe, niż 600 złotych.

 

Zakup towarów przez małe firmy

Ustawa o prawach konsumenta, nie traktuje w równy sposób dwóch rodzajów konsumentów, jakimi są: osoba prywatna i przedsiębiorca. Będzie to miało duże znaczenie przy dokonywaniu zakupu produktów przez firmy, nie w celach handlowych (np. zakup ekspresu do kawy do biura). W takim przypadku, przedsiębiorca, nie ma takich samych praw, jak osoba fizyczna. Nie ma obowiązku informowania go, o wszystkich ważnych aspektach zawarcia i odstąpienia od umowy, związanej z nabyciem produktu. Nie musi być też powiadomiony o prawach, jakie mu przysługują oraz nie może dokonać zwrotu zakupionego produktu.

 

Jakie konsekwencje mogą mieć przedsiębiorcy, którzy nie przedstawią konsumentowi wszystkich wymaganych informacji?

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć, jest konieczność udowodnienia przez przedsiębiorcę faktu przekazania konsumentowi wszystkich wymaganych informacji.

Po wejściu ustawy w życie, konsument będzie miał 14 dni na odstąpienie od zawartej umowy, dotyczącej sprzedaży przez telefon czy internet. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że ten termin będzie obowiązywał, tylko w przypadku poinformowania o nim konsumenta. Jeśli sprzedawca nie zamieści takiej informacji, to konsument będzie miał 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. Konieczne będzie również, przesłanie konsumentowi potwierdzenia otrzymania rezygnacji z zawartej umowy. Przedsiębiorca, będzie miał 14 dni na dokonanie zwrotu pieniędzy w takiej formie, w jakiej zrealizował ją konsument (np. płatność w formie przelewu lub pobrania, itp.)