Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie w 2019 roku

2018-12-31

Zmiany w prawie pracy, które wejdą w życie w 2019 roku

W 2019 roku czekają nas zmiany Kodeksie pracy. Nowe regulacje dotyczą m.in. okresu przechowywania akt pracowniczych, wypłaty wynagrodzenia oraz PPK. Jednak to nie jedyne zmiany szykowane w Kodeksie pracy w 2019 roku.

 

Skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych

Z początkiem 2019 roku w życie weszły przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 roku, która skraca okres przechowywania akt pracowniczych z obowiązujących dotychczas 50 lat do 10 lat od chwili zakończenia umowy o pracę lub umowy zlecenia. Przepisy będą obowiązywały wszystkie nowozatrudnione osoby, ponieważ zmienił się zakres danych, które pracodawcy będą zobowiązani przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza tym pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać akta pracownicze w wersji papierowej lub elektronicznej. Pracownik będzie mógł odebrać swoje akta w przypadku, kiedy pracodawca zmienia formę ich przechowywania z papierowej na elektroniczną. Poza tym będzie mógł je odebrać w ciągu miesiąca po upływie obowiązkowego czasu ich przechowywania.

 

Pracownicze plany kapitałowe

Ustawa z 4 października 2018 roku wprowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe, dzięki którym pracodawca będzie mógł dokonywać odliczeń z wynagrodzenia pracownika na PPK, jeśli zatrudniony nie zrezygnował z udziału w programie.

 

Wypłata wynagrodzeń 

Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie pracownikowi na wskazane przez niego konto bankowe. W przypadku, gdyby pracownik wolał jednak otrzymywać gotówkę, musi powiadomić o tym pisemnie swojego pracodawcę. Przed wejściem w życie przepisów było odwrotnie.

Oprócz zmian, które wraz z początkiem 2019 roku zaczynają obowiązywać, planowane jest wprowadzenie jeszcze kilku innych modyfikacji w prawie pracy. Jedną z propozycji jest wydłużenie wszystkim pracownikom pełnoetatowym urlopu wypoczynkowego do 26 dni, niezależnie od stażu pracy. Obecnie osoby ze stażem pracy powyżej 10 lat mają prawo do 26 dni urlopy wypoczynkowego, a osoby o niższym stażu, mogą wypoczywać jedynie przez 20 dni.  Pojawił się także pomysł, aby urlop wypoczynkowy mógł być wykorzystywany najpóźniej do marca kolejnego roku kalendarzowego. Nie dotrzymanie tego terminu miałoby skutkować przepadnięciem niewykorzystanych dni wolnych. Rozwiązanie to budzi jednak wiele kontrowersji.