Zmiany w Kodeksie pracy w 2016 roku

Autor: Bartosz Chowaniec
2015-12-20

Koniec starego a początek nowego roku przynosi jak zawsze wiele zmian w prawie pracy, tym bardziej jest to ważne gdyż dotyka to zarówno pracowników jak i pracodawców

2 stycznia 2016 roku wchodzi w życie duża nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona m.in. zmian w urlopie ojcowskim, przepisy te zostały uchwalone już 24 lipca 2015 roku ale z powodu dużej ilości zmian vacatio legis tej ustawy jest o tyle dłuższe niż standardowe 30 dni. Analogiczna sytuacja jest z ustawą nowelizującą przepisy dotyczące przede wszystkim  zawierania umów o pracę na czas określony została ona uchwalona w sierpniu 2015 roku a wejdzie w życie początkiem 2016 roku.

 

Zmiany w urlopie ojcowskim

 

W momencie narodzin dziecka ojcu przysługuje urlop ojcowski. Nadal wynosić on będzie dwa tygodnie kalendarzowe i jest niezależny od ilości urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu, w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego gdzie wraz z ilością dzieci rośnie wymiar urlopu macierzyńskiego. Jest on niezależny od uprawnień należnych mamie nowo narodzonego dziecka, a wiec wystarczy aby ojciec był zatrudniony na podstawie umowy
o pracę. Należy przypomnieć że jest to uprawnienie a nie obowiązek a więc nie ma obowiązku wykorzystania tego przywileju, a za nie wykorzystany urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Zmianie ulegnie termin wykorzystania urlopu z dotychczasowych 12 miesięcy na 24. Dzięki czemu pracownik będzie miał więcej czasu na wykorzystanie dodatkowego płatnego wolnego. Należy go wykorzystać jednorazowo bądź w dwóch tygodniowych częściach. Ustawodawca jak widać nie zmienił wymiaru na dzienny, co ciekawe nie jest ono uzależnione od statusu związku rodziców, a więc rodzice nie muszą nawet prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego. Jedynym obligatoryjnym warunkiem jest wychowywanie dziecka przez ojca oraz zgłoszenie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu chęci go wykorzystania. W sytuacji gdy zgłosi się np 3 dni przed, pracodawca nie ma w tedy obowiązku go przyznać ale oczywiście może.

 

Nowości w umowach o pracę

 

Nowela kodeksu przyniesie zmiany w okresie wypowiedzenia umowy o pracę zawartych na czas określony bądź nieokreślony:

- 2 tygodnie w sytuacji zatrudnienia u jednego pracodawcy przez okres krótszy niż
6 miesięcy;

- 1 miesiąc w sytuacji zatrudnienia przez czas krótszy niż 6 miesięcy ale nie dłuższy niż
trzy lata;

- 3 miesiące przy zatrudnieniu co najmniej trzy lata.

 

Ważną nowelizacją będzie zlikwidowanie wydłużanych sztucznie umów o pracę na czas określony ( np. pierwsza umowa na 12 lat i następna na 12 lat). Ustawodawca wprowadza zasadę 3+33 tzn. można zawrzeć trzy umowy o pracę na czas określony ale co najważniejsze nie będą mogły przekraczać w sumie 33 miesięcy, a gdy przekroczy ten czas to od następnego dnia po 33 miesiącu umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony.  

 

Zmienią się także rodzaje umów stanowiące fundament zawiązania stosunku pracy, gdyż zostaną usunięte umowy na czas wykonywania konkretnej pracy.