Zmiany w CIT od 1 stycznia 2015 r

Autor: IJ
2014-11-28

Nowelizacja Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, została podpisana przez prezydenta w dniu 16 września 2014.

Obejmuje ona:

  • doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonych zysków,
  • ustalanie wartości przeciętnego kapitału zakładowego w podatkowej grupie kapitałowej,
  • zmiany w zakresie pochodnych instrumentów finansowych,
  • przychód z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej,
  • kwestie związane z ważnością certyfikatu rezydencji, który nie zawiera terminu ważności,
  • wyłączenie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów
    z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, w związku z umową ubezpieczenia.

Wejście w życie nowych przepisów przewiduje się na dzień 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zapisów dotyczących wyłączenia ze zwolnienia dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, które wchodzą w życie (z zachowaniem praw nabytych), w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Źródło: ksiegowosc.infor.pl, sgk.gofin.pl