Zielona wizja Podkarpacia

Autor: Konsultant PIG
2014-11-11

Zróżnicowane warunki przyrodnicze, niepowtarzalna przyroda – to jedne z nielicznych atutów Podkarpacia – ale czy można na tym zarobić?

 

 „Zielone Podkarpacie" to nowy projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia". Jego głównym celem jest popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym.

 

Województwo podkarpackie ma ogromny potencjał przyrodniczy. Posiada w swych granicach dwa parki narodowe, 94 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu, 1262 pomniki przyrody, 359 użytków ekologicznych, 27 stanowisk dokumentacyjnych,
9 zespołów przyrodniczo krajobrazowych oraz 62 obszary Natura 2000. Chronione jest 61,9 proc. powierzchni województwa, co daje nam trzecie miejsce w kraju. Do tego dodajmy jeszcze zalesienie – drugie miejsce w kraju.

 

Tak wielkie bogactwo terenów chronionych, wcale nie musi być przeszkodą w jego rozwoju, a wręcz przeciwnie, powinno stanowić o sile tego regionu.

 

Projekt „Zielone Podkarpacie", zakłada popularyzację bioróżnorodności na Podkarpaciu, i ma promować wykorzystanie jej pod względem turystycznym. Chodzi nam o zwiększenie świadomości mieszkańców, by zrozumieli, że turyści przyjeżdżają tam, gdzie są atrakcje przyrodnicze, a jeśli ich nie będzie to przyjeżdżać nie będą – mówi Krzysztof Staszewski prezes Pro Carpathii.

 

Filmy i wydawnictwa wzbogacą ofertę regionu

 

Po pierwsze, projekt ma przyczynić się do zmiany postaw społeczności, na bardziej przyjazne środowisku – po drugie, zwiększyć świadomość na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez:

 

  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w obszarze turystyki, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
  • warsztaty przyrodnicze dla przewodników turystycznych;
  • szkolenia dla młodzieży;
  • inwentaryzację ścieżek przyrodniczych (podstawowa aktywna forma edukacji środowiskowej);
  • rewitalizację i przygotowanie wzorcowej ścieżki przyrodniczej;
  • przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (wydawnictwa, takie jak: czerwona księga roślin woj. podkarpackiego, przewodnik po ścieżkach przyrodniczych, fauna wodna potoków karpackich, gra dydaktyczna, filmy, itp.).

 

Jednym, z niewykorzystanych do tej pory elementów turystyki jest turystyka wędkarska.
Uważam, że można wykorzystać środowisko wodne, jako element promocji województwa – stwierdza prof. Kukuła z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Dzięki zapowiadanej publikacji na temat fauny wodnej, będzie można lepiej przygotować się do zbudowania ciekawej oferty, ponieważ turystyka wędkarska może przynieść znaczne zyski.

 

Projekt ma trwać rok i jest dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014.

 

Źródło: www.zielonepodkarpacie.pl , www.gospodarkapodkarpacka.pl