Oferta szkoleń

Kurs Excel dla średniozaawansowanych

Termin: 2015-07-02 - 2015-07-03
Miejsce: Krosno
Kontakt: szkolenia@pigkrosno.pl; 13 43 695 90
Cena: 330 zł netto + 23 % VAT
Opis:

 

CEL SZKOLENIA:
Nabycie przez uczestników praktycznych i przydatnych w codziennej pracy umiejętności obsługi programu Excel 2010.


GRUPA DOCELOWA:
Osoby posiadające podstawową wiedzę na temat obsługi programu Excel 2010, chcące poznać najczęściej wykorzystywane i przydatne narzędzia do pracy w tym programie.


PLAN SZKOLENIA:
1. Powtórzenie podstaw programu Excel:

- wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek, kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów,
- formatowanie graficzne, style, typy danych i formatowanie według typu danych,
- komentarze: wstawianie, wygląd, edycja, nazywanie komórek i zakresów.

2. Formuły i funkcje:
- podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne,
- adresowanie względne i bezwzględne,
- wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe),
- funkcje logiczne, funkcje wyszukiwania, funkcja warunkowa jeżeli, błędy w formułach: rozwiązywanie problemów.

3. Formatowanie warunkowe.

4. Sortowanie danych i filtry: wykorzystanie autofiltrów, sortowanie wielopoziomowe.

5. Sumy częściowe.

6. Praca z wykresami:
- typy wykresów i określanie źródeł danych,
- formatowanie wykresów.

7. Drukowanie i jego opcje.

8. Zarządzanie skoroszytami: tworzenie i organizacja skoroszytów, szablony skoroszytów, odnośniki między skoroszytami.

9. Tabele przestawne i wykresy przestawne: sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego.


PROWADZĄCA SZKOLENIE: MARTA RAJCHEL

Wieloletni trener szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu. Doświadczony wykładowca zajęć w ramach studiów podyplomowych z informatyki, systemów komputerowych i programowania. Przeprowadziła szereg kursów komputerowych w projektach MEN: „Internet w każdej gminie”, „Internet w każdym gimnazjum”, „Internet w każdej szkole”, „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna”, „Opiekun centrum multimedialnego”, „Administrator pracowni komputerowej”. Prowadzi własną działalność usługową z zakresu wsparcia informatycznego dla firm.


Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikat po zakończeniu szkolenia, serwis kawowy oraz ciepły poczęstunek.

powrót