Oferta szkoleń

Prawo zamówień publicznych w świetle ostatnich nowelizacji

Termin: 2015-06-19 - 2015-06-20
Miejsce: Zagroda Magija - Orelec
Kontakt: szkolenia@pigkrosno.pl; 13 43 695 90
Cena: 796 zł netto + 23 % VAT
Opis:

 

CEL SZKOLENIA:

Zaznajomienie się uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi z zakresu PZP oraz nabycie umiejętności ich zastosowania w zamówieniach publicznych


GRUPA DOCELOWA:

- Specjaliści ds. zamówień publicznych, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy
- Osoby zainteresowane prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych


PLAN SZKOLENIA:

1. Aktualny stan prawny i zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych - omówienie nowelizacji 2012-2014
2. Postępowanie o zamówienie publiczne - zasady ustalania i spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wymagania co do zawartości i sposób udostępniania
4. Oferty - ocena i wybór najkorzystniejszej oferty. Unieważnienie postępowania
5. Zawieranie umów w prawie zamówień publicznych
6. Następstwa naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych
7. Najczęstsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli - case study


PROWADZĄCA SZKOLENIE: Joanna Przybyła

Prawnik, kilkuletni trener i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych. Ukończyła szereg form doskonalenia z zakresu m.in.: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami unijnymi, prawa zamówień publicznych, studia podyplomowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, studia podyplomowe z rachunkowości i finansów. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć w formach wykładów, warsztatów, ćwiczeń. Obecnie pracuje na stanowisku wicedyrektora ds. administracyjnych w instytucji kultury, w której zrealizowano znaczące inwestycje dofinansowane ze środków unijnych. Jako trener prawa zamówień publicznych pracowała m.in. na zlecenie takich podmiotów jak: Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.


Szkolenie odbędzie się w położonej w Bieszczadach Zagrodzie Magija (miejscowość Orelec). W cenie szkolenia zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz nocleg, wyżywienie i wieczorne atrakcje przy kolacji:
- degustacja w piwnicy winnej "Pieczara Węgrzyna" swojskich nalewek i lokalnych serów,
- poznanie regionalnych smaków i klimatów.

powrót