Zasoby ludzkie

Święta i dni wolne od pracy w 2016 roku

27-11-2015
W 2016 roku będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Warto je uwzględnić, planując dłuższy wypoczynek.

Track and Trace Your Pension (TTYPE) – nowy unijny projekt, czyli emerytury online

26-11-2015
W związku z rosnącą liczbą pracowników mobilnych w 2016 roku rozpocznie się realizacja projektu pilotażowego Track ad Trace Your Pension (TTYPE), w którego wdrożeniu ma pomóc serwis online umożliwiający śledzenie i kontrolę świadczeń emerytalnych nabytych za granicą.

100 tys. miejsc pracy dla młodych!

24-11-2015
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisana pod koniec października 2015 roku, pozwala na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30-go roku życia. Na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 3 mld zł.

Model Kano pomoże zbadać zadowolenie pracowników

22-11-2015
Opracowany przez profesora pochodzącego z kraju kwitnącej wiśni model Kano początkowo służący badaniu satysfakcji klienta, może być również skutecznie stosowany w obszarze HR.

MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przez przedsiębiorców

24-10-2015
W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów podda je analizie i ewentualnej zmianie.

Czy umowy śmieciowe dadzą prawo do etatu?

23-10-2015
W ostatnim okresie często spotykamy się z określeniem "umowy śmieciowe". Pod tym sformułowaniem rozumie się na ogół umowy prawa cywilnego zawierane w celu wykonywania pracy zarobkowej. Mało stabilne i zazwyczaj nisko płatne są przedmiotem ostrej krytyki. Niekiedy umyka jednak

Zapewnienie jakości w RUR

16-10-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, kontynuując działania na rzecz doskonalenia systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dot. standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych,

XIII edycja konkursu Człowiek bez barier

13-10-2015
Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. W tegorocznej edycji kandydatów można zgłaszać do końca października.

Jak dochodzić należności od dłużników z państw UE? Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo

05-10-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Dochodzenie należności przez MŚP od dłużników z państw członkowskich UE”, organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, przy PARP.

Korzyści z posiadania firmy w Anglii

23-09-2015
Coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera Wielką Brytanię i przenosi tam swój biznes. Zarówno założenie firmy w Anglii jak i jej prowadzenie jest o wiele prostsze i bardziej opłacalne niż w Polsce. Przekonuje ich do tego przede wszystkim brytyjski system podatkowy, który
1    2  3  4  5  6    7