Zasoby ludzkie

Studenci z Podkarpacia otrzymali prestiżowe stypendia polskiego resortu nauki

22-12-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło krajową listę studentów, którzy otrzymali stypendia za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017. Na liście znalazło się 709 osób z czego 18 z naszego regionu.

Jak skorzystać z dofinansowania na zatrudnienie niani?

07-12-2016
Zatrudnienie niani na podstawie tzw. umowy uaktywniającej jest rozwiązaniem optymalnym i dla rodziców potrzebujących opieki nad dzieckiem i dla osoby, która chce się jej podjąć. Umowa uaktywniająca to nic innego jak tylko umowa zlecenie z osobą fizyczną...

Praca zadaniowa. Dlaczego Polacy nie chcą pracować w ten sposób?

16-11-2016
Zadaniowy czas pracy to system, w którym pracownik może sam decydować o czasie oraz miejscu wykonywanych przez siebie obowiązków i rozliczany jest wyłącznie na podstawie osiąganych przez niego wyników...

Okres przechowywania akt osobowych zostanie skrócony z 50 do 10 lat

12-11-2016
Zmiany przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej przewidują przede wszystkim skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz ich elektronizację...

Amerykański gigant sięga po talenty z Politechniki Rzeszowskiej

09-11-2016
Boeing startuje w Rzeszowie! Jeppesen a Boeing Company, spółka córka amerykańskiego koncernu lotniczego zaprasza przyszłych informatyków, nawigatorów i pilotów do współpracy z nowo otwartym biurem kooperującym, które się mieści na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej.

Pracodawca na rynku pracownika - jak firmy z branży IT przyciągają kandydatów?

21-10-2016
Nie przekonują ich już wysokie pensje. Informatycy i programiści mają świadomość, że są na rynku towarem deficytowym, a więc to oni mogą dyktować warunki pracodawcom. Płatna przeprowadzka? Udział w prestiżowych szkoleniach? A może kreatywne miejsce pracy i „chill room”?

30 września mija termin udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych

07-09-2016
Zasadniczo pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku, w którym uzyskał on do tego prawo. Urlop wypoczynkowy jednak nie przepada. Jego niewykorzystaną część pracownik może odebrać do 30 września roku następnego.

Wynagrodzenie za wadliwe wykonanie pracy

26-08-2016
Zgodnie z przepisami prawa pracy wynagrodzenie pracownika powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej przez niego pracy i kwalifikacjom koniecznym do jej wykonywania. Powinno ponadto uwzględniać czas poświęcony na wykonanie powierzonych zadań, ilość pracy i jej jakość...

45 mln zł na projekty z integracji społecznej na Podkarpaciu

07-08-2016
Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył 5 mln zł na projekty, których celem będzie aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs będzie finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Obniżenie wieku emerytalnego od października 2017 roku

27-07-2016
Prace nad prezydenckim projektem dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego, który kilka dni temu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ministrów, rozpoczną się dopiero po wakacyjnej przerwie. Posłowie mają zająć się ustawą już na pierwszym posiedzeniu we wrześniu.
1    5  6  7  8  9    14