Zasoby ludzkie

Inteligencja finansowa – czyli klucz do sukcesu Twojej firmy.

20-12-2015
Czy z „talentem do pieniędzy” trzeba się urodzić? Takie pytanie może się w nas rodzić kiedy spotykamy na swojej drodze właścicieli wielu prężnie rozwijających się firm. Jaki jest więc klucz do sukcesu?

Jak dostać Kartę Dużej Rodziny

19-12-2015
Jak dostać Karte Dużej Rodziny

Obniżenie koszów zatrudnienia zleceniobiorców w 2016

04-12-2015
Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące oskładkowania zleceń. Zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów zatrudnienia zleceniobiorców. Płatnicy mogą jednak wpłynąć na ich obniżenie

Święta i dni wolne od pracy w 2016 roku

27-11-2015
W 2016 roku będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Warto je uwzględnić, planując dłuższy wypoczynek.

Track and Trace Your Pension (TTYPE) – nowy unijny projekt, czyli emerytury online

26-11-2015
W związku z rosnącą liczbą pracowników mobilnych w 2016 roku rozpocznie się realizacja projektu pilotażowego Track ad Trace Your Pension (TTYPE), w którego wdrożeniu ma pomóc serwis online umożliwiający śledzenie i kontrolę świadczeń emerytalnych nabytych za granicą.

100 tys. miejsc pracy dla młodych!

24-11-2015
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisana pod koniec października 2015 roku, pozwala na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30-go roku życia. Na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 3 mld zł.

Model Kano pomoże zbadać zadowolenie pracowników

22-11-2015
Opracowany przez profesora pochodzącego z kraju kwitnącej wiśni model Kano początkowo służący badaniu satysfakcji klienta, może być również skutecznie stosowany w obszarze HR.

MF zbada interpretacje dot. kosztów dokształcania się przez przedsiębiorców

24-10-2015
W związku z komentarzami w prasie dotyczącymi interpretacji indywidualnych w sprawie wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców na własne dokształcanie Ministerstwo Finansów podda je analizie i ewentualnej zmianie.

Czy umowy śmieciowe dadzą prawo do etatu?

23-10-2015
W ostatnim okresie często spotykamy się z określeniem "umowy śmieciowe". Pod tym sformułowaniem rozumie się na ogół umowy prawa cywilnego zawierane w celu wykonywania pracy zarobkowej. Mało stabilne i zazwyczaj nisko płatne są przedmiotem ostrej krytyki. Niekiedy umyka jednak

Zapewnienie jakości w RUR

16-10-2015
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, kontynuując działania na rzecz doskonalenia systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dot. standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych,
1    8  9  10  11  12    13