Zasada konkurencyjności - portal do zamieszczania ogłoszeń

Autor: Konsultant PIG
2014-09-01

Już niedługo możemy spodziewać się miejsca w Internecie, w którym znajdziemy wszystkie zapytania ofertowe podmiotów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
W dniu 11.02.2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało umowę z wykonawcą na budowę internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów EFS.

 
Beneficjenci EFS (zarówno Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki jak i programów perspektywy 2014-2020), którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, będą zobowiązani do publikacji wszystkich  zapytań ofertowych w kontekście realizacji zasady konkurencyjności na specjalnie do tego celu stworzonej bazie internetowej.
Przewidywany termin uruchomienia bazy dla beneficjentów to IV kwartał 2014 r.
Przed uruchomieniem portalu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wystosuje odpowiedni komunikat, w którym zostanie wskazany termin, od którego beneficjenci będą mieli obowiązek upubliczniania zapytań ofertowych na stronie. Jednak termin ten będzie nie krótszy niż 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia w/w komunikatu Ministra.
Do tego czasu beneficjenci EFS mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych na dotychczasowych zasadach, tj. co najmniej na swojej stronie internetowej.