Zapewnienie jakości w RUR

Autor: EM
2015-10-16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, kontynuując działania na rzecz doskonalenia systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dot. standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych, które odbędzie się w dniu 27 października br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

 

Nadrzędnym celem konsultacji będzie:

  1. Omówienie kierunków ewolucji systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych
  2. Zdefiniowanie obszarów, których powinien dotyczyć standard zarządzania podmiotem świadczącym usługi rozwojowe oraz standard świadczenia usług publikowanych w Rejestrze Usług Rozwojowych
  3. Określenie dalszego trybu i harmonogramu prac

 

Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe organizatorzy proszą o zgłaszanie po jednym przedstawicielu z danej instytucji. Zgłoszenia przy wykorzystaniu poniższego formularza zgłoszeniowego należy przesyłać na adres do dnia 22 października br.


Zgłoszenia przesłane w innym formacie nie będą przyjmowane.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

DO POBRANIA:

Szczegółowy program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 

Źródło: www.parp.gov.pl