Zamierzasz zatrudnić pracownika? 5 rzeczy, o których musisz wiedzieć!

2017-06-15

Zamierzasz zatrudnić pracownika? 5 rzeczy, o których musisz wiedzieć!

 

Kiedy Twój biznes rozwinął się już na tyle, że sam nie radzisz sobie z realizacją zleceń, to oznacza, że najwyższa pora poszukać kogoś do pomocy. Zatrudnienie pracownika wiąże się jednak z całym szeregiem obowiązków, o których należy pamiętać. Oto podstawowe z nich:

 

1. Badania lekarskie

W Kodeksie pracy wyszczególniono trzy rodzaje badań lekarskich, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba może wykonywać określoną pracę bez narażania na uszczerbek własnego zdrowia.

Wstępne badania lekarskie – wykonywane są przed przystąpieniem pracownika do pracy. Pozwalają na zweryfikowanie czy dana osoba nie ma przeciwwskazań do pracy na stanowisku, które zamierza objąć.

Badania okresowe – wykonywane są z częstotliwością zależną od rodzaju  wykonywanej pracy.

Badania kontrolne – ich przeprowadzenie jest konieczne w sytuacji, kiedy pracownik wraca na swoje stanowisko po nieobecności dłuższej niż 30 dni spowodowanej chorobą.

W tym miejscu zaznaczyć należy także, że do pokrycia kosztów wszystkich wyżej wymienionych badań zobligowany jest pracodawca.

 

2. Szkolenie BHP

Przystąpienie nowozatrudnionej osoby do pracy w naszej firmie wiąże się także z obowiązkiem jej przeszkolenia z zasad BHP. Takie szkolenie odbywa się na koszt pracodawcy i w czasie godzin pracy pracownika. Pamiętać jednak należy o tym, że szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa jest konieczne nie tylko, kiedy zatrudniamy nową osobę. Wszyscy pracownicy powinni odbywać okresowe szkolenia BHP.  W przypadku pracowników biurowych takie szkolenie należy przeprowadzić raz na 6 lat, jednak w przypadku osób pracujących w warunkach szczególnie niebezpiecznych trzeba je przeprowadzać co roku.

 

3. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy

Pracodawca jest przede wszystkim zobowiązany do tego, aby zapewnić zatrudnianej osobie bezpieczne warunki pracy. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o udostępnienie miejsca do wykonywania powierzonych obowiązków. Do spełnienia jest wiele wymogów określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, takich jak m.in.: metraż pomieszczenia biurowego, jaki powinien przypadać na jednego pracownika, warunki oświetlenia stanowiska pracy, czy temperatura.

 

4. Zapewnienie odzieży roboczej

Obowiązek zapewnienia odzieży roboczej spoczywa na pracodawcach służb medycznych, sanitarnych oraz pracowników taśm produkcyjnych i budowlanych. W przypadku kiedy podczas pracy odzież prywatna pracownika mogłaby ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu, pracodawca nie go może dopuścić do pracy bez ubrania roboczego lub środków ochrony indywidualnej. Oprócz zakupu odzieży roboczej dla swoich pracowników pracodawca zobowiązany jest również do jej prania i naprawiania. Jeśli jednak nie jest to możliwie, pracownik  sam może się tym zająć, ale wówczas należy wypłacać mu stosowny ekwiwalent z tego tytułu.

 

5.Płatny urlop

Prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego przysługuje każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę.  Wymiar płatnego urlopu zależny jest od dotychczasowego stażu pracy. Osobie, która zatrudniona jest mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni urlopu. Pracownikowi ze stażem ponad 10-letnim pracodawca musi udzielić 26 dni płatnego urlopu w roku. Poza tym pracownikowi przysługuje jeszcze prawo do 2 płatnych dni wolnych z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia oraz płatny urlop okolicznościowy z tytułu, ślubu, urodzenia dziecka, lub śmierci współmałżonka, ojca, matki czy dziecka.