Zalety Interaktywnego Płatnika Plus

Autor: Justyna Nowotarska
2015-11-12

Interaktywny Płatnik Plus ma na celu dbałość o spójność danych płatników składek i ubezpieczonych zapisanych w ZUS z danymi posiadanymi przez płatników w kartotekach programu oraz ograniczenie do minimum wysyłanych błędnych dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

ZUS co miesiąc kontaktuje się ponad 2 mln płatników składek, którzy przesyłają dokumenty 16 mln ubezpieczonych. Do sierpnia 2015 roku drogą elektroniczną wpłynęło 210 mln dokumentów ubezpieczeniowych, z czego korekty wymagało ponad milion. Błędne dokumenty mogą przyczynić się do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez ZUS. Na koniec III kwartału było prowadzonych 866 tys. postępowań wyjaśniających wobec 400 tys. płatników.

W związku z powyższym, w celu ograniczania błędów, płatnicy mogą się kontaktować z ZUS-em za pomocą Interaktywnego Płatnika Plus (IPP).

Program ten umożliwia pełną weryfikację zestawu dokumentów jeszcze przed ich wysyłką, ma możliwość automatycznego blokowania wejścia do systemu dokumentów, które zawierają błędy krytyczne, wskazując jednocześnie płatnikowi, w jaki sposób ma je skorygować.

Wszystko to jest bardzo ważne, gdyż prawidłowa dokumentacja oznacza przyznanie prawa do świadczenia i prawidłowe ustalenie jego wysokości. Emerytury czy zasiłki wypłacane są właśnie na podstawie danych zewidencjonowanych w ZUS. Błędy w przekazywanych dokumentach mogą oznaczać problemy w przyszłości, dlatego warto zadbać o prawidłowość wysyłanych informacji. Wszyscy płatnicy, którzy zatrudniają powyżej pięciu ubezpieczonych, mają obowiązek wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Jeżeli płatnik przekaże dokumenty rozliczeniowe, zawierające błędy, to będzie istnieć konieczność ich skorygowania. Ponadto pojawia się też ryzyko powstania zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek wynikających z korekty. 

 

Źródło: ksiegowosc.infor.pl