Zaległości publicznoprawne - informacje o dłużnikach zostaną ujawnione

Autor: Konsultant PIG
2014-11-14

Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych. Jego celem ma być ujawnianie danych osób i podmiotów posiadających wobec jednego wierzyciela długi na kwotę nie niższą niż 500,00 zł. Początkowo będą to głównie należności podatkowe i celne. Dłużnik trafi do rejestru, w przypadku nieuiszczenia wymaganej kwoty w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zagrożeniu zamieszczenia wpisu.

 

W jaki sposób korzystać z Rejestru?

Z rejestru będzie można korzystać on-line, poprzez Portal Podatkowy. Przyjęto jednakowe kryteria wyszukiwania dla wszystkich zainteresowanych podmiotów – zarówno urzędów publicznych, jak i osób indywidualnych: według numeru PESEL, NIP albo REGON. Za korzystanie z niego nie będą pobierane opłaty.

 

Podstawowe cele Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych

Zgodnie z założeniami resortu, Rejestr Dłużników Należności Publicznoprawnych ma spełniać funkcje:

  • Motywacyjną – wizja zamieszczenia wpisu, powinna skłonić do dobrowolnego regulowania należności publicznoprawnych, dzięki czemu nie będzie potrzeby przymusowego dochodzenia długów oraz uniknie się dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Świadczą o tym dane statystyczne uzyskane z biur informacji gospodarczej. Wynika z nich, że ponad 12 % dłużników, reguluje swoje zobowiązania po upublicznieniu informacji o niedopełnieniu tego obowiązku.
  • Informacyjną – dostęp do danych o długach publicznoprawnych, pozwoli zweryfikować wiarygodność płatniczą kontrahentów. Poprawi to bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, wesprze przedsiębiorców w walce z wyłudzeniami oraz uchroni przed współpracą z nierzetelnymi partnerami biznesowymi.
  • Windykacyjną – utworzenie rejestru zaktywizuje wierzycieli publicznoprawnych (urzędy skarbowe, organy Służby Celnej, ZUS itp.), do podejmowania czynności przypominających o konieczności uregulowania długu.

 

Prace nad udoskonaleniem projektu

Pomysł utworzenia takiej bazy budzi wątpliwości. Przedstawiciele resortu finansów bronią jednak tego rozwiązania. Jego atuty podkreślono w odpowiedzi na interpelację poselską nr 28164/2014.

W wyniku prac międzyresortowych z udziałem partnerów społecznych,  projekt założeń został zmieniony i uzupełniony pod kątem właściwej ochrony prawnej osób indywidualnych. Projekt zawiera również propozycje zabezpieczeń systemu przed masowym przeszukiwaniem sieci,
w celu zdobycia informacji o zaległościach publicznoprawnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości, pismem z dnia 8 października br., wniesionym już po konferencji uzgodnieniowej, uznało projekt za ustalony. Aktualna treść projektu, dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa

http://www.mf.gov.pl