Zakończył się nabór wniosków w konkursie z poddziałania 1.4.1 RPO WP

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-04-10

31 marca 2016 roku zakończył się  nabór wniosków w konkursie z Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP, przeprowadzanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

 

W ramach konkursu przedsiębiorcy mogli się starać o dotację na wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, przedsiębiorcy do ostatniego dnia składali wnioski o dofinansowanie, których ostatecznie spłynęło 1335. Spodziewane ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić pod koniec bieżącego roku.

 

Ilość złożonych wniosków w szt. Całkowita wartość projektów w PLN (z VAT) Wnioskowana kwota dofinansowania w PLN Przewidywana kwota alokacji w PLN
1335 5 531 834 674,91 2 862 329 624,99 200 000 000,00

 

Zgodnie z zapowiedziami Podkarpackiego Urzedu Marszałkowskiego kwota alokacji przeznaczona na niniejszy konkurs może ulec zwiększeniu, jednakże nie pozwoli to zadowolić wszystkich wnioskodawców. Wspomnieć należy, że maksymalna wartość dotacji na jeden projekt może wynieść aż 7 mln. PLN.

 

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego