Zakład naprawy wagonów towarowych w Jaśle znów zatrudnia pracowników

Autor: Marta Sanocka
2017-10-11

Zakład naprawy wagonów towarowych w Jaśle znów zatrudnia pracowników

Sekcja Utrzymania i Naprawy Taboru w Jaśle w 2014 roku zagrożona była likwidacją, a dziś zarząd PKP Cargo S.A. widzi w niej duży potencjał, planuje jej rozwój i wzrost zatrudnienia. To dobra wiadomość nie tylko dla pracowników, którzy mogą w końcu przestać się obawiać o swoje zatrudnienie, ale także dla osób poszukujących pracy.

Dwa lata temu zarząd spółki będącej największym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej operatorem kolejowych przewozów towarowych, podjął decyzję o restrukturyzacji, która miała na celu centralizację jej działalności w obrębie Śląska. W efekcie zmniejszono możliwości wykonywania napraw jasielskiego punku o ponad 70%. Część pracowników skorzystała z programu dobrowolnych odejść, wiele osób zdecydowało się także wówczas przejść na emeryturę. Pozostali pracownicy do końca 2015 roku przebywali na urlopie bezpłatnym.

Starania o przywrócenie działalności zakładu, przy wsparciu parlamentarzystów, prowadzili związkowcy. Na ich wysiłki zostały nagrodzone sukcesem także dzięki boomowi, jaki nastąpił na rynku przewozów towarowych. Szacuje się, że około 20 tys. wagonów czeka na naprawę na bocznicach kolejowych. Z początkiem 2016 roku rozpoczęto proces stopniowego zwiększania możliwości naprawczych sekcji jasielskiej. Od niedawna zakład realizuje naprawy średnie P4 oraz główne P5. Zwiększyła się także ilość napraw bieżących, w tym roku przeprowadzano ich już prawie 5 tys.  Dodatkowo planowane jest uruchomienie tu malarni, która umożliwi kompleksowe prowadzenie większych napraw.

Rozszerzenie działalności jasielskiego zakładu wymagało będzie także zwiększenia zatrudnienia. Obecnie  pracuje tu 70 osób, docelowo ma ich być 100. Jak się jednak okazuje, rekrutacja nowych pracowników nie jest łatwa, ponieważ brakuje wykwalifikowanej kadry, głównie spawaczy oraz specjalistów do przeprowadzania badań technicznych wagonów. Podejmowane są próby przywrócenia do pracy osób objętych programem dobrowolnych odejść, wiąże się z tym jednak wiele komplikacji prawnych. Poza tym wielu z nich znalazło już inne zatrudnienie i może nie być zainteresowanych powrotem. Pomoc w tej sprawie zadeklarował powiat, który zobowiązał się do sfinansowania szkoleń dla potrzebnych fachowców, głównie spawaczy, w ramach budżetu na zapobieganie bezrobociu.