Zabytki – nabór wniosków o dotacje na rok 2015 w województwie podkarpackim

Autor: Anna Brzezińska
2015-02-06

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2015.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, w oparciu o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

W 2015 roku, Województwo Podkarpackie planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego, środki finansowe w wysokości 1 500 000 złotych.

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2015 roku.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu można uzyskać tutaj.

Źródło: www.wrotapodkarpackie.pl

Zdjęcie: Zamek Kamieniec