Z PODKARPACIA

Ruszyła akcja informacyjna programu „Czyste powietrze”. Jak zdobyć dotację?

Autor: Marta Sanocka
2018-09-05

Ruszyła akcja informacyjna programu „Czyste powietrze”. Jak zdobyć dotację?

Ruszyła akcja informacyjna nowego rządowego programu „Czyste powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. W jego ramach można uzyskać nawet 90% dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych.

Zbliża się kolejny sezon grzewczy, a z nim także zmora wielu polskich miast i nie tylko – smog. Główną przyczyną jego powstawania są właśnie piece CO. Wiele osób ogrzewa swoje domy przestarzałymi, nieefektywnymi piecami korzystając często z niskiej jakości opału, a nawet spalając niedozwolone odpady. Sytuację ma poprawić program „Czyste powietrze”, w ramach którego łącznie zostanie wydanych jako dofinansowanie 103 mld zł za termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła.

Z dofinansowania mogą skorzystać, zarówno osoby będące właścicielami już istniejących budynków mieszkalnych, jak i te, które dopiero budują swoje domy. Posiadacze już istniejących domów jednorodzinnych mogą liczyć na dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców CO na nowoczesne kotły na paliwa stałe, takie jak biomasa lub węgiel, systemy ogrzewania elektrycznego, kondensacyjne kotły gazowe lub pompy ciepła. Poza tym przewidywane jest także dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych w celu poprawy ich efektowności energetycznej. Osoby, które budują swoje domy mogą natomiast skorzystać z dotacji na zakup i montaż węzłów ciepłowniczych, kotłów na paliwa stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, gazowych kotłów kondensacyjnych lub pomp ciepła.

W ramach programu realizowanego w latach 2018-2019 udzielane będą dotacje oraz pożyczki zwrotne. Ostatnie umowy podpisywane będą w 2028 roku. Łączna kwota, na którą opiewa budżet programu to 103 mld zł, z czego 63,3 mld zostanie rozdysponowanych w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek. Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona będzie od dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym. W zależności od dochodów można liczyć na dofinansowanie od 30% do nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, pozostałą część wydatków można sfinansować z preferencyjnej pożyczki udzielanej w ramach programu lub ze środków własnych.

O dofinansowanie się mogą ubiegać się osoby posiadające prawo własności  budynku lub będące jego współwłaścicielami. Programem objęte będą zarówno istniejące, jak i nowo budowane domy. Aby uzyskać dofinansowanie, beneficjent musi złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo własności danej nieruchomości, kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu co do prac, których przeprowadzenie jest planowane, lub ostateczną decyzję pozwolenia na budowę, dokumentację fotograficzną obrazującą stan obiektu na dzień składania wniosku, dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego architekta, audyt energetyczny lub ekspertyzę ornitologiczną, jeśli je wykonano. Do wniosku należy dołączyć także oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

 

Wczoraj, 4 września ruszyła kampania informacyjna dotycząca programu organizowana przez gminy. Szczegółowy harmonogram spotkań dla mieszkańców Podkarpacia zajdziecie tutaj:

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Wojewodztwo_podkarpackie.pdf