Z PODKARPACIA

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2017/18 na Podkarpaciu

2017-09-04

Ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2017/18 z udziałem Premier Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odbyła się na Podkarpaciu

 

Tegoroczna inauguracja roku szkolnego odbyła się na Podkarpaciu a dokładnie w Dobrzechowie k. Strzyżowa. Uroczystość, w której udział zwinęła premier Beata Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska  rozpoczęła się mszą świętą odprawioną na dziedzińcu szkoły przez ordynariusza rzeszowskiego biskupa Jana Wątrobę.

Ten rok szkolny będzie wyjątkowy, ponieważ wraz z jego początkiem, zaczął obowiązywać nowy ustrój szkolny. Przede wszystkim rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów. Zmiany nastąpiły także w szkołach podstawowych, które znowu będą trwać 8, a nie jak do tej pory 6 lat. W tym roku szkoły po raz pierwszy szkoły będą uczyć 7-klasistów. Docelowo obowiązywać mają  4-letnie licea, 5-letnie technika, 3-letnie szkoły branżowe I stopnia, 2-letnie szkoły branżowe II stopnia, 3-letnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy i szkoły policealne. Szkoły branżowe zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w szkołach branżowych II stopnia i zdać w nich maturę.  Celem tej zmiany jest kształcenie dobrych fachowców, którzy nie będą mieć problemów na współczesnym rynku pracy i przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki.

Kolejne zmiany, które czekają nas od początku tego roku szkolnego, to opieka medyczna w szkołach oraz podwyżki dla nauczycieli. Ich pensje mają stopniowo wzrosnąć o 15% w ciągu najbliższych trzech lat. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiedziała także powstanie systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, który będzie obowiązkowy oraz wprowadzenie „Edukacji wspierającej” Jej zadaniem będzie wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poza tym minister zapowiedziała pojawienie się w szkołach nowych zawodów, takich jak doradca zawodowy, doradca metodyczny oraz pedagog szkolny, które pozwolą szkołom lepiej realizować ich misję.

Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej naukę we wszystkich typach szkół rozpoczęło dziś 4 mln 915 tys. dzieci i młodzieży. Najwięcej uczniów będzie w szkołach podstawowych - 714,2 tys. W tej grupie 371 tys. dzieci, to uczniowie I klas. Od dziś w podstawówkach uczyć się będzie także pierwszy rocznik uczniów klasy VII, czyli 373,8 tys. uczniów.