Z PODKARPACIA

Dodatkowe 23,6 mln euro na projekty polsko-słowackie

Autor: Marta Sanocka
2018-12-18

Dodatkowe 23,6 mln euro na projekty polsko-słowackie

Kilka dni temu, dokładnie 11 grudnia 2018 roku, Komisja Europejska zatwierdziła zmianę w programie współpracy transgranicznej Polska-Słowacja.

Dzięki tej decyzji zwiększono budżet programu o 23,6 mln euro, czyli o 15% w stosunku do pierwotnie zakładanej kwoty. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wcześniej zakładano ich wydanie na współpracę na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Dodatkowe pieniądze pozwolą na realizacje projektów znajdujących się na liście rezerwowej. Umowy będą podpisywane na początku przyszłego roku. Wśród projektów, które dzięki temu zyskały dofinansowanie, znalazły się m.in.

Rozwój turysty konnej w Karpatach

Projekt ten jest wspólną inicjatywą słowackiej gminy Bela nad Cirochou, Centrum Jeździeckiego w Sninie, Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Jego założeniem jest stworzenie infrastruktury, pozwalającej na rozwój transgranicznej oferty turystyki konnej, której baza mają być m.in. tradycje jeździectwa i kowalstwa w regionie objętym projektem. Jego realizacja zakała utworzenie kompleksu furmańskiego w Belej, krytej ujeżdżalni w Sninie, pola namiotowego w Parku Narodowym Połoniny i multimedialnego muzeum „Koń w życiu człowieka” w Myczkowcach.

Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych

Projekt ten będzie realizowany przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej wraz z dwoma gminami słowackimi. Jego celem będzie stworzenie szlaku turystycznego biegnącego wzdłuż trasy trzech historycznych kolejek wąskotorowych, czyli Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Kolejki Wąskotorowej Snina-Virolat i Kolejki Wąskotorowej Osadne-Udava na Słowacji. Oprócz inwestycji w infrastrukturę projekt zakłada także utworzenie nowoczesnej aplikacji mobilnej, dzięki której będzie można nałożyć wirtualny obraz na realny widok i w ten sposób zobaczyć jak w przeszłości wyglądały kolejki i och otoczenie.

EtnoCarpathia

Projekt ten będzie realizowany przez Stowarzyszenie Euroregionu Karpackiego Polska, Miejski Dom Kultury w Preszowie oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Jego celem jest zachowanie i umacnianie dziedzictwa siedmiu grup etnicznych zamieszkujących region pogranicza. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie m.in. portal internetowy oraz e-przewodniki.

Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov

W ramach tego projektu, realizowanego przez gminę Korczyna i słowackie miasto Stropkov, planowana jest budowa 13-metrowej wieży widokowej w Czarnorzekach, wierzy widokowej i drewnianej altany w Barwinku oraz utworzenie całorocznego centrum informacji turystycznej w Barwinku. Ponadto powstać ma 34 km szlak rowerowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz aplikacja mobilna z bazą informacji o najciekawszych miejscach.

 

źródło: www.ewt.gov.pl