Z PODKARPACIA

Budżet województwa podkarpackiego na 2018 rok przyjęty, sprawdź jakie inwestycje zostaną zrealizowane

Autor: Marta Sanocka
2018-01-01

Budżet województwa podkarpackiego na 2018 rok przyjęty, sprawdź jakie inwestycje zostaną zrealizowane

W przyszłorocznym budżecie województwa podkarpackiego zaplanowano dochody na poziomie 1 mld 433 mln zł, wydatki ustalono natomiast w wysokości 1 mld 538 mln. Na inwestycje, w tym jednoroczne i wieloletnie, przeznaczono 884 mln zł.

 

INWESTYCJE WELOLETNIE

 

Na realizację działań zaplanowanych w wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042, w przyszłorocznym budżecie przewidziano 806,1 mln zł.

 

Najważniejsze z nich to:

1. Realizacja 32 inwestycji drogowych w kwocie 576,2 mln zł, wśród których są:

 • budowa obwodnicy Strzyżowa,
 • rozbudowa i budowa DW 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz
  z budową obwodnicy Czudca – 48,6 mln zł,
 • budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni – 40,8 mln zł,
 • budowa obwodnicy Dynowa – 34,3 mln zł,
 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od miejscowości Piątkowiec przez  Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – 33,3 mln zł,
 • budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – 29,7 mln zł,
 • przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski – 31,2 mln zł,
 • budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów - Granica Państwa – 27,4 mln zł,
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 – 23,7 mln zł,
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 – 23,7 mln zł.

2. Zakup i modernizacja pojazdów szynowych w kwocie 115,3 mln zł.

3. Realizacja projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza technicznego w kwocie 15,4 mln zł.

4. Realizacja i utrzymanie projektów informatycznych w kwocie 29,9 mln zł, w tym:

 • „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 23,5 mln zł,
 • „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)” – 6 mln zł,
 • „PSeAP – Podkarpacki System e-Administarcji Publicznej” (utrzymanie) – 135 tys. zł,
 • „Rozwój regionalnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla regionów Podkarpackiego i Lwowskiego” – 268 tys. zł.

5. Dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP w kwocie 23,6 mln zł.

6. Realizacja 3 inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 9,8 mln zł, w tym:

 • poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego  Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 8,5 mln zł,
 • koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim m. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 1,1 mln zł,
 • utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 172 tys. zł.

7. Realizacja 7 inwestycji w zakresie kultury w kwocie 10,6 mln zł, w tym np.:

 • realizacja zadania pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – 5,8 mln zł,
 • realizacja zadania pn. „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" – 2 mln zł,
 • realizacja projektu pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” – 962 tys. zł,
 • realizacja zadania pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamku w Łańcucie OR-KA II,III,IV,VII” – 661 tys. zł,
 • realizacja projektu pn. „Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce” – 622 tys. zł,
 • realizacja zadania pn. „Archeologii żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat” – 609 tys. zł.

8. Realizacja projektu pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” w kwocie 2,6 mln zł.

9. Realizacja zadania pn. „Budowa budynku administracyjno-biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207 oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” w kwocie 21,3 mln zł.

 

INWESTYCJE JEDNOROCZNE

 

Na ich realizację w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 77,6 mln zł, najważniejsze z nich to:

 

1. Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich w kwocie 18,2 mln zł.

2. Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 16,5 mln zł:

 •  w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie,
 • rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ – 2,2 mln zł,
 • PET – utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii – 1,9 mln zł,
 • zakup robota da Vinci – 1,9 mln zł,
 • zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 2 mln zł.

 3.  Inwestycje w zakresie kultury w kwocie 1,8 mln zł.

 

źródło: podkarpackie.pl