Z KRAJU

Zmiany w pawie handlowym, które zaczęły obowiązywać w 2018 roku

Autor: Marta Sanocka
2018-01-04

Zmiany w pawie handlowym, które zaczęły obowiązywać  w 2018 roku

 

Największe emocje wśród handlowców, w minionym roku, budziły przepisy o zakazie handlu w niedzielę, podatek galeryjny praz ograniczenia w sprzedaży alkoholu, które mają wejść w życie w ciągu 2018 roku tak, jak zakaz rozdawania foliowych toreb na zakupy przy kasie. Jakie dokładnie zmiany nas czekają?

 

OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELĘ

Najwięcej kontrowersji wzbudziła debata związana z wprowadzeniem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Po długich dyskusjach została przyjęta i zacznie obowiązywać od 1 marca 2018 roku. Od tego czasu w każdym miesiącu będą jedynie dwie niedziele handlowe: pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku, handel będzie dozwolony tylko w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a od 1 stycznia 2020 roku czeka nas wprowadzenie całkowitego zakazu handlu w niedzielę, z wyjątkiem dwóch poprzedzających święta Bożego Narodzenia, jednej przed Wielkanocą oraz ostatniej niedzieli: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

W ustawie znalazł się także zapis o tym, iż w Wigilie Bożego Narodzenia oraz Wielką Sobotę, sklepy będą mogły pracować tylko do godziny 14.00. Ustawa przewiduje szereg włączeń spod zakazu, które wzbudzały największe emocje. W niedzielę handel ma być dozwolony m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach benzynowych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi oraz w placówkach pocztowych.

Za łamanie przepisów o zakazie handlu w niedzielę, ustawa przewiduje kary finansowe w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a nawet karę ograniczenia wolności.

 

OGRANICZENIE SPRZEDAŻY ALKOHOLU

Zgodnie z nowymi przepisami gminy będą miały możliwość ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach pomiędzy 22.00 a 6.00 rano. Ponadto gmina będzie mogła także przyjąć uchwałę o limicie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrębie poszczególnych sołectw, dzielnic, czy osiedli. Ustawa wprowadza także całkowity zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Przepisy miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, jednak złożone zostały trzy poprawki do ustawy. Pierwsza z nich precyzuje miejsca przeznaczone do spożycia alkoholu.  W poprzednim kształcie wykluczono bowiem m.in. tzw. ogródki piwne. Druga poprawka mówi, że gmina może w drodze uchwały wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego. Trzecia poprawka zakłada wejście w życie ustawy 30 dni po jej opublikowaniu.

Ponadto, w 2018 roku resort zdrowia chce wprowadzić obowiązek  umieszczania na opakowaniach alkoholu dokładnych informacji o jego kaloryczności i dokładnym składzie. Kolejnym obostrzeniem dla sprzedawców alkoholu będzie także obowiązek bardziej restrykcyjnego sprawdzania wieku jego nabywców.

 

PODATEK GALERYJNY

Z początkiem 2018 roku obowiązywać zaczął podatek galeryjny. Nowelizacja ustawy nakłada na właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln, podatek w wysokości 0,035% od wartości przekraczającej tę kwotę. Eksperci twierdzą, że podatek ten zostanie szybko przerzucony na klientów.