Z KRAJU

Zmiana ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Sklepy nie będą mogły już udawać placówek pocztowych

2018-11-29

Zmiana ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Sklepy nie będą mogły już udawać placówek pocztowych

Dziś 29 listopada komisja sejmowa polityki społecznej i rodziny przyjęła w pierwszym czytaniu dwie poprawki do ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Pierwsza z nich ma spowodować, że sklepy nie będą już mogły pracować w dni wolne od handlu, udając placówki pocztowe. Druga poprawka pozwoli na sprzedaż w niehandlowe niedziele i inne dni, które obejmuje ustawa o zakazie handlu, nie tylko właścicielowi firmy, ale także jego rodzinie.

Przypomnijmy, że ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta zaczęła obowiązywać 1 marca br. Od tego czasu zakupy możemy zrobić tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu, z pewnymi wyjątkami. W 2019 roku sklepy będą czynne tylko w ostatnią niedzielę w miesiącu, a w 2020 tylko w kilka  niedziel wyznaczonych w ciągu całego roku. Obowiązująca ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków. Spod zakazu wyłączone są m.in. cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, kwiaciarnie i placówki pocztowe.

Nowelizacja ustawy ma zapobiec obchodzeniu ustawy przez sklepy udające placówki pocztowe. Po wejściu w życie nowych przepisów, spod zakazu handlu w niedzielę wyłączone zostaną tylko punkty, w których w rozumieniu ustawy, przeważającą działalnością są usługi pocztowe.

Druga poprawka zgłoszona do ustawy dotyczy osób, które mogą pracować w sklepach w dni objęte zakazem handlu. W propozycji określono krąg osób, z których nieodpłatnej pomocy przedsiębiorca będący osobą fizyczną, prowadzącą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek może skorzystać. W projekcie zaproponowano, aby właściciel sklepu mógł skorzystać z pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców oraz macochy i ojczyma. Osoby te nie mogą być przy tym pracownikami zatrudnionymi w placówce handlowej należącą do właściciela, który korzysta z ich pomocy.

W trakcie posiedzenia padła również propozycja zmiany godzin wyznaczających wolną dobę obowiązującą w niedziele handlowe oraz przyjęcia poprawki, która zapobiegnie zmuszaniu franczyzobiorców przez franczyzodawców do pracy w niehandlowe niedziele. Jest szansa, że te dodatkowe kwestie zostaną rozpatrzone podczas drugiego czytania.

 

Źródło: PAP