Z KRAJU

Uwaga! Do zgarnięcia dotacje dla przetwórców żywności

2017-04-20

Uwaga! Do zgarnięcia dotacje dla przetwórców żywności  

 

Do 9 maja br. można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje związane z przetwórstwem i handlem żywnością. O dotację ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują środków na zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania produktów spożywczych. Pod pewnymi warunkami można także uzyskać dofinansowania na budowę i modernizację budynków.

Firmy zajmujące się przetwórstwem i handlem takimi produktami jak np. ziemniaki, mleko, oleje oraz różnego rodzaju owoce i warzywa, aby mogły uzyskać pomoc finansową, muszą spełnić jedynie warunek posiadania długoterminowych umów o współpracy z rolnikami czy grupami producenckimi lub też ich związkami. W przypadku gdy przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, wspomniana umowa musi obejmować co najmniej połowę niezbędnych produktów. Jeśli natomiast firma prowadzi działalność polegającą na przechowywaniu, wówczas co najmniej połowa towaru musi pochodzić od producentów rolnych, z którymi uprzednio zawarto długoterminowe umowy.

Wysokość dofinansowania, o jaką można się ubiegać to minimalnie 100 tys. zł, a maksymalnie 3 mln zł dla jednej firmy. W przypadku jednak kiedy o dotację stara się związek grup producentów rolnych lub zrzeszenie organizacji producentów może sięgać nawet 15 mln zł. Pomoc finansowa udzielana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na inwestycję. Można skorzystać z zaliczek pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia w wysokości kwoty zaliczki, np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub poczty. Lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie, zostanie opublikowana na stronie ARiMR w terminie do 90 dni od dnia zakończenia naboru. Aplikacje złożone przez przedsiębiorców poddane zostaną ocenie m.in. pod kątem przynależności do grupy lub organizacji producentów rolnych, realizacji innowacyjnych projektów, prowadzeniu inwestycji związanych z ochroną środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Dodatkowe punkty można będzie uzyskać także za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości oraz za przetwarzanie produktów rolnych pochodzących z ekologicznych upraw, czy hodowli. Suma uzyskanych punktów zależeć będzie także od wysokości bezrobocia, na terenie gdzie prowadzona jest działalność.

Więcej informacji na temat dotacji na stronie www.arimr.gov.pl