Z KRAJU

Ulga termomodernizacyjna – kto i ile może odliczyć?

2018-11-14

Ulga termomodernizacyjna – kto i ile może odliczyć?

Od 1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać nowa ulga podatkowa. Dzięki niej można będzie odliczyć od dochodu wydatki związane z ociepleniem domu jednorodzinnego i wymianą starego kotła grzewczego aż do 53 tys. zł w ciągu 3 lat.

Jednym ze sposobów walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w naszym kraju, jakie przewidział rząd, od początku przyszłego roku, będzie ulga termomodernizacyjna. Jest ona skierowana do osób, które prowadzą inwestycje związane z poprawą warunków cieplnych swoich domów bez udziału środków publicznych, pozyskanych np. z programu „Czyste powierze”.

Ulga termomodernizacyjna polegać będzie na odliczeniu od dochodu wydatków związanych z termomodernizacją jak np. wymiana źródeł ciepła starej generacji na nowe oraz docieplanie budynków jednorodzinnych. Przy czym odliczeniu podlegać mogą jedynie wydatki, które określono w przeprowadzonym wcześniej audycie energetycznym. Warunkiem jest także, aby rozpoczęte przedsięwzięcie zostało ukończone w ciągu trzech kolejnych lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wykonano audyt energetyczny dla danego budynku. W razie nie dokończenia inwestycji, podatnik będzie musiał zwrócić odliczone kwoty, po upływnie 3-letneigo okresu przewidzianego na jej realizację. Podstawą odliczenia będą wydatki udokumentowane fakturami VAT. Łącznie będzie można odliczyć 23% z nich, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy rozliczający się z fiskusem według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Należy zaznaczyć także, że nowa ulga podatkowa adresowana jest do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ulga nie przysługuje właścicielom mieszkań ani domów w zabudowie szeregowej. Nie będą mogły z niej skorzystać także osoby, które zrealizowały przedsięwzięcie termomodernizacyjne swojego domu w ramach dofinansowania z programów prowadzonych przez NFOŚiGW.

Ulgę termomodernizacyjną będzie można odliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na termomodernizację. W sytuacji, kiedy kwota odliczenia będzie wyższa od dochodu rocznego podatnika, będzie mógł on dokonać jej odliczeń w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż do 6 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszych wydatków.