Z KRAJU

Ulga na start - można z niej korzystać od 30 kwietnia

Autor: Marta Sanocka
2018-04-26

Ulga na start - można z niej korzystać od 30 kwietnia

 

Już za kilka dni, dokładnie 30 kwietnia 2018 roku, obowiązywać zacznie ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy to przede wszystkim szereg ułatwień dla małych przedsiębiorców. Jednym z nich jest możliwość prowadzenia działalności w niewielkim zakresie bez jej rejestracji (o szczegółach przeczytacie tutaj https://www.ppg24.pl/od-30-kwietnia-bedzie-mozna-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-bez-jej-rejestrowania,2054.html) oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności, czyli tzw. Ulga na start.

Co dokładnie oznacza Ulga na start?

Obecnie osoby prowadzące działalność gospodarczą w naszym kraju, zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które obejmują składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową oraz składkę na Fundusz Pracy i składkę zdrowotną. Aktualna wysokość wszystkich składek to 1228,70 zł dla przedsiębiorców na pełnym ZUS-ie i 519,28 zł dla tych, którzy prowadzą działalność krócej niż 24 miesiące i mają prawo do opłacania składek preferencyjnych. Nowe przepisy, które wejdą w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku, wprowadzają zwolnienie nowych przedsiębiorców z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Jedyną składką, jaką będą musieli opłacać od początku działalności, jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 319,94 zł. Przypomnijmy, że skałkę tę można później niemal w całości odliczyć od podatku.

Kto może skorzystać z Ulgi na start

Ze zwolnienia w ramach Ulgi na start mogą skorzystać nie tylko osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, ale także te, które już wczesnej prowadziły własną firmę, z tym że musi upłynąć co najmniej 60 miesięcy od jej zamknięcia. Poza tym przysługuje ona tylko osobom fizycznym, nie mogą one jednak wykonywać nowej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowały w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, wykonując te same czynności, co w zakładanej działalności. Zwolnienie przysługuje również osobom, które prowadzą działalność w ramach spółki cywilnej.

O jakich formalnościach trzeba pamiętać?

W chwili pojęcia działalności nie można zapomnieć o zgłoszeniu się do ubezpieczenia zdrowotnego, korzystając z druku ZUS ZZA. Po upływie 6 miesięcy, w których przysługiwała nam ulga, należy złożyć ZUS ZWUA, czyli wyrejestrować się z ubezpieczenia, a następnie dokonać ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i składek społecznych na druku ZUS ZUA.

Skorzystanie z Ulgi na start nie odbiera prawa do korzystania z 24-miesięcznego okresu preferencyjnego, podczas którego możemy opłacać ZUS w obniżonej wysokości.