Z KRAJU

Skrócenie wieku emerytalnego - wniosek Prezydenta

Autor: JZ
2015-12-01

Obniżenie wieku emerytalnego i podwyższenie kwoty wolnej od podatku – projekt prezydencki

Prezydent wysłał w poniedziałek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osobistych, która ma zwiększyć kwotę wolną od podatku do 8002 zł. Prezydent skierował też do Sejmu projekty nowelizacji ustaw ws. obniżenia wieku emerytalnego.

Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 października 2015 r. uznał, że „w obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych”. Na to uzasadnienie powołuje się Prezydent składając projekt podwyższenia kwoty wolnej. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku prawdopodobnie nie wejdzie w życie już od 2016 roku. Trybunał dał na zmianę czas do 2017 r. Stwierdził jednocześnie, że kwota wolna po zmianach nie powinna być niższa od progu egzystencji, czyli mniej więcej 6500 zł.
Koszt budżetowy realizacji tej propozycji to 21,2 mld zł rocznie.

Prezydent Andrzej Duda skierował także w poniedziałek do Sejmu projekt nowelizacji dotyczący przywrócenia wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę ma być więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników (KRUS). Cofnięcie wieku emerytalnego obciąży budżet o dodatkowe 40 mld zł w cztery lata.

Obniżenie wieku emerytalnego i podwyższenie kwoty wolnej od podatku – projekt prezydencki

Prezydent wysłał w poniedziałek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od dochodów osobistych, która ma zwiększyć kwotę wolną od podatku do 8002 zł. Prezydent skierował też do Sejmu projekty nowelizacji ustaw ws. obniżenia wieku emerytalnego.

Dziś kwota wolna to 3091 zł rocznie. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 października 2015 r. uznał, że „w obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych”. Na to uzasadnienie powołuje się Prezydent składając projekt podwyższenia kwoty wolnej. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku prawdopodobnie nie wejdzie w życie już od 2016 roku. Trybunał dał na zmianę czas do 2017 r. Stwierdził jednocześnie, że kwota wolna po zmianach nie powinna być niższa od progu egzystencji, czyli mniej więcej 6500 zł.
Koszt budżetowy realizacji tej propozycji to 21,2 mld zł rocznie.

Prezydent Andrzej Duda skierował także w poniedziałek do Sejmu projekt nowelizacji dotyczący przywrócenia wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę ma być więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników (KRUS). Cofnięcie wieku emerytalnego obciąży budżet o dodatkowe 40 mld zł w cztery lata.

źródło: wyborcza.biz