Z KRAJU

Sejm przegłosował obniżenie limitu transakcji gotówkowych do 15 tys. zł

Autor: J.Krzysik
2016-04-16

Sejm w głosowaniu 13.04.2016 roku opowiedział się za za obniżeniem do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych, tak jak proponował rząd. Sejm nie przychylił się tym samym do opinii komisji finansów, która popierała pozostawienie dotychczasowego limitu 15 tys. euro.

Według tej ustawy firmy, które płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.

Wg rządu zmiany te mają ograniczyć „szarą strefę”. Jest to znaczne ograniczenie tzw. swobody działalności gospodarczej ujętej w ustawie.

Zmiany te, według rządu, mają na celu ograniczenie szarej strefy a obowiązywać będą od 01.01.2017 roku.

Wg rządu transakcje gotówkowe, których wartość oscyluje wokół kilkudziesięciu tysięcy złotych są w wielu przypadkach fakturami dotyczącymi transakcji, do których rzeczywiście nie doszło a służą jedynie obniżaniu podatków.

 

Źródło: PAP, Bankier.pl