Z KRAJU

Rząd zajmie się projektem zmian w ustawie o VAT

Autor: Bartosz Chowaniec
2016-05-24

Uszczelnienie podatku VAT, w związku z obrotem paliwami, to cel nadrzędny projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), którym zajmie się rada ministrów podczas wtorkowego posiedzenia. Budżet ma zarobić na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie.

Tzw. pakiet paliwowy, który ma zmienić ustawę o VAT, to element przygotowywanego przez resort finansów całościowego pakietu "uszczelniającego" pobór VAT. Minister odpowiedzialny za finanse państwa Paweł Szałamacha podsumowując półroczny dorobek ekipy rządzącej, podkreślał, że pakiet ten pozwoli od 2017 r. uzyskiwać wyższe dochody z tego podatku.

Pakiet ma uszczelnić rynek paliw w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu płynnymi paliwami. Minister wyjaśnił, że zdecydowanie większa część "dziury" wynikłej z działania szarej strefy jest efektem tego, iż paliwo, korzystając ze swobód w obrocie wewnątrzwspólnotowym, wjeżdża do Polski, ale nie jest tu już opodatkowane.

W uzasadnieniu do projektu ministerstwo napisało, że celem jest "wprowadzenie rozwiązań zapobiegających występowaniu oszustw w podatku VAT w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, a także ograniczenie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych oraz na dochody państwa". Chodzi o uszczelnienie poboru podatku VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabycia paliwa i szczelność koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą.

Wskazano, że oszuści wykorzystują tzw. Zarejestrowanie składu podatkowego lub odbiorcy. Uprawnia to do kupna paliwa z innego kraju Unii Europejskiej w procedurze zawieszonej akcyzy na rzecz innego podmiotu, który jest właścicielem tego towaru i powinien od niego odprowadzić VAT według stawki 23 proc. Często podmioty omawiane to "znikający podatnicy".

Według Ministerstwa Finansów obecnie szarą strefę w obrocie paliwami oblicza się na kilkanaście proc. krajowej konsumpcji paliw oraz powoduje to straty budżetu państwa w wysokości 2,5-5 mld zł rocznie, ma też negatywny wpływ na rentowność i konkurencję branży paliwowej. "Nieprawidłowości w podatku VAT w obrocie paliwami stwierdzone przez kontrolę skarbową w postępowaniach zakończonych w 2015 r. wyniosły 5,8 mld zł" - napisano w uzasadnieniu.

"Taka konstrukcja pozwala omijać zabezpieczającą funkcję koncesji OPZ i zabezpieczenia majątkowego, a także pozbawia organy celne informacji o podmiotach, które są faktycznymi nabywcami paliwa i unikają zapłaty podatku VAT" - wyjaśniło MF.

W opublikowanej w miesiącu lutym br. ocenie skutków wprowadzenia odwróconego VAT na niektóre stalowe wyroby (przygotowanej na podstawie raportu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) MF napisało, że mechanizm ten wprowadzony w 2013 r. pozwolił ograniczyć straty budżetu państwa o 424 mln zł rocznie.

Źródło: www.biznes.pl