Z KRAJU

Rynek pracy w 2018 roku, jaki był?

2019-01-01

Rynek pracy w 2018 roku, jaki był?

Najniższa w historii stopa bezrobocia, rosnące wynagrodzenia oraz wiele ułatwień formalnych pozwalają dobrze ocenić mijający 2018 rok z punktu widzenia rynku pracy.

W III kwartale 2018 roku pracowało 16,6 mln Polaków, co jest rekordową jak dotąd liczbą. Pod koniec ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 6,6 %, w tym roku wartość ta spadła do 5,8 %. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się tym samym z ok. 1,1 mln do nieco ponad 950 tys. osób. Stopa bezrobocia w Polsce należy do najniższych w Europie. Spada liczba osób długotrwale bezrobotnych. Od początku roku do końca października 2018 rok z różnych programów dla bezrobotnych skorzystało ponad 300 tys. osób.

W miniony rok przyniósł korzystne zmiany także dla osób pracujących. O 7,7% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw i na koniec roku wyniosło 4 966,61 zł. Podniesiona zostanie także płaca minimalna, która w 2018 roku wynosiła 2100,00 brutto, a w 2019 roku sięgnie  2250,00 brutto. O złotówkę podniesiona została minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie i od 1 stycznia 2019 roku będzie wynosić 14,70 zł.

Rok 2018 przyniósł także szereg nowych regulacji prawnych, wprowadzających ułatwienia formalne. Od 17 grudnia 2018 roku wszystkie zwolnienia lekarskie wystawiane są w formie elektronicznej. Uproszczono także tryb wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców w rolnictwie, ogrodnictwie i branży turystycznej, które wydawane są przez starostwo. Wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce legalnie.

W 2018 roku mieliśmy niewątpliwie rynek pracownika. Coraz więcej przedsiębiorców ma problemy z obsadzeniem wszystkich stanowisk w swoich firmach. Wielu z nich zdecydowało się z tego powodu na zatrudnienie obywateli Ukrainy. Pracodawcy narzekają na brak chętnych do pracy, pracownicy z kolei na wciąż niskie wynagrodzenia. W 2019 roku sytuacja może być jeszcze trudniejsza, ponieważ osoby z Ukrainy będą mogły znacznie łatwiej niż dotychczas podjęć legalną pracę w Niemczech. Istnieje zatem duże ryzyko, że nasi wschodni sąsiedzi, pracujący obecnie w Polsce, po wejściu w życie nowych przepisów, wyjadą do Niemiec.