Z KRAJU

Polski Produkt Przyszłości

Autor: Katarzyna Lenik
2015-03-24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła XVIII edycję Konkursu pn. Polski Produkt Przyszłości, nad którym honorowy patronat objął Minister Gospodarki.

 

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. W Konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, jednostki naukowe i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, które mają swoją siedzibę na ternie Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

Innowacyjne produkty można zgłaszać w trzech kategoriach konkursowych:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

 

W Konkursie zostaną nagrodzone projekty nowych, innowacyjnych produktów, które:

- znajdują się najwyżej w fazie prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony) albo

- w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed zgłoszeniem do Konkursu zostały wdrożone do praktyki produkcyjnej – (projekt wdrożony).

 

Zwycięzcy w Konkursie zostaną nagrodzeni pamiątkową statuetką i dyplomem. Otrzymają również prawo posługiwania się znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w zakresie promocji produktu.

 

Dodatkowo Organizator Konkursu przewidział nagrody specjalne w następujących kategoriach:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  • za projekt z branży ICT,
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych zidentyfikowanych w Konkursie obszarach.

 

Wnioski konkursowe można składać do 5 maja 2015 roku osobiście lub przesyłką pocztową z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przesiębiorczości.

 

Poniżej znajdują się dokumenty dla uczestników Konkursu.

Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości, w tym:

 

Źródło: www.parp.gov.pl