Z KRAJU

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym

Autor: Marta Sanocka
2018-12-28

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać ułatwienia w rolniczym handlu detalicznym

Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy to: zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 20 do 40 tys. zł oraz złagodzenie zasad umożliwiających sprzedaż przetworów rolnych bezpośrednio do sklepów i restauracji.

Po wejściu w życie nowych przepisów rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty, nie tylko, jak dotychczas, klientom detalicznym, ale także lokalnym restauracjom i sklepom. Rolnicy nie będą musieli przy tym rejestrować tego rodzaju działalności, a poza tym przewidziano dla nich także ulgi podatkowe. Zwiększona, a właściwie podwojona, została kwota wolna od podatku z 20 tys. zł do 40 tys. zł. Po jej przekroczeniu rolnicy będą zobowiązani do płacenia zryczałtowanego 2% podatku od osiągniętych dochodów.

Dzięki nowym regulacjom prawnym złagodzone zostały także przepisy dotyczące samego procesu produkcyjnego. Rolnicy będą mogli legalnie prowadzić produkcję przetworów przeznaczonych na sprzedaż w swojej kuchni. Nie będą musieli zatem, jak dotąd przygotowywać do tego celu specjalnych pomieszczeń i zatwierdzać tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej ani przygotowywać projektu technologicznego do zatwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii. Od nowego roku wystarczy złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru zakładów produkcyjnych 30 dni przed datą rozpoczęcia działalności.

Nowelizacja ustawy ma ułatwić posiadaczom niewielkich gospodarstw sprzedaż wytwarzanych przez siebie produktów nie tylko odbiorcom końcowych, ale również lokalnym sklepom i restauracjom, co pozwoli im zwiększyć swoje przychody. Często jest bowiem tak, że rolnicy sprzedają swoje nieprzetworzone produkty, nie wiele na tym zarabiając. Na większą część zysku mogli wówczas liczyć przetwórcy i pośrednicy. Od nowego roku ma się to zmienić, dzięki nowym przepisom. Zyskają na tym nie tylko rolnicy, którzy łatwiejszy będą moli sprzedać swoje produkty, ale także konsumenci, którzy zyskają dostęp do zdrowych, naturalnych i często tradycyjnych produktów w swojej najbliższej okolicy.