Z KRAJU

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł – samotni rodzice stracą 500+

Autor: Marta Sanocka
2018-09-13

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł – samotni rodzice stracą 500+

Rząd zdecydował o podniesieniu płacy minimalnej od stycznia 2019 roku do poziomu wyższego, niż pierwotnie zakładało. Od przyszłego roku płaca minimalna będzie wynosić 2250 zł brutto, czyli 1634 zł na rękę.

Początkowo zakładano podwyżkę do poziomu 2220 zł brutto oraz 14,50 zł za godzinę pracy. Propozycja ta nie była jednak zadowalająca dla działaczy NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. „Solidarność” domagała się minimalnego wynagrodzenia na poziomie 2255 zł, OPZZ natomiast oczekiwało 2383 zł brutto.

Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 zł, a minimalna stawka godzinowa 13,70. Płaca minimalna jest aktualnie na poziomie 47,3% przeciętnego prognozowanego na 2018 r. wynagrodzenia. Zdaniem związkowców NSZZ „Solidarność” płaca minimalna powinna kształtować się na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia, aby była akceptowalna. Ogłoszona kilka dni temu podwyżka jest kolejnym krokiem, przybliżającym osiągnięcie tego pułapu. Podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono wysokość płacy minimalnej, jaka będzie obowiązywała w przyszłym roku, premier podkreślił, że celem ustalenia wyższej niż początkowo zamierzano kwoty, jest przede wszystkim to, aby polska gospodarka rozwijała się w oparciu nie o niskie wynagrodzenia, ale o rosnące płace.

W wyniku wzrostu minimalnego wynagrodzenia rodzice samotnie wychowujący jedno dziecko mogą stracić prawo do 500+. Przypomnijmy, że próg dochodowy uprawniający do otrzymywania świadczenia wynosi obecnie 800 zł na osobę. Oznacza to, że w przypadku samotnych rodziców wychowujących jedno dziecko, którzy będą otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie w wysokości 1643 zł netto, próg dochodowy zostanie przekroczony o 34 zł. Wiemy, że w obecnym roku rozliczeniowym przy ustalaniu prawa do świadczenia brane są pod uwagę dochody uzyskane w 2017 roku. Rodzice, którym zostanie przyznane świadczenie, nie stracą go po podwyżce w styczniu 2019 roku. Jeśli jednak ministerstwo nie zmieni kryteriów dochodowych, nie otrzymają go w kolejnym okresie rozliczeniowym. Na razie jednak nie są przewidywane żadne zmiany w obowiązującym już od trzech lat programie.