Z KRAJU

Konsultacje projektu programu Ryś

Autor: EM
2015-08-17

Projekt pilotażu programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych” został przedstawiony do konsultacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Cele programu

Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach jednorodzinnych, promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców to główne cele programu. Zakładany efekt ekologiczny programu zaś to ograniczenie emisji CO2 oraz szkodliwych dla zdrowia mieszkańców pyłów. Zatem oprócz korzyści finansowych dla Beneficjentów, program przyniesie także korzyść dla ogółu społeczeństwa, jaką  będzie poprawa jakości powietrza.
 

Kto może skorzystać?

Program będzie skierowany do osób fizycznych i innych podmiotów posiadających prawo własności (w tym współwłasności) jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dopuszczonego do użytkowania. 300 mln zł to proponowany budżet programu na lata 2015-2023.

­Program w założeniach będzie obejmować przede wszystkim prace ociepleniowe budynku, ale przewidziano też dofinansowanie instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła.
 

Konsultacje – cele i założenia

Istotne jest, aby program odpowiadał na zgłaszane w badaniach zapotrzebowanie i wpisywał się w oczekiwania odbiorców oraz przyczyniał się do rozwoju gospodarki niskooemisyjnej i poprawy stanu środowiska. Z tego względu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do zgłaszania uwag i opinii do zaprezentowanego materiału do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgodnym z załączonym wzorem na adres: .

 

Do pobrania:

Projekt Programu „Ryś”

Formularz do zgłaszania uwag i opinii

 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl