Z KRAJU

Już nikt nie uniknie płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego

Autor: Marta Sanocka
2016-04-26

Już nikt nie uniknie płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego

 

Projekt ustawy medialnej, który kilka dni temu wpłynął do Sejmu, zakłada zniesienie abonamentu radiowo-telewizyjnego i zastąpienie go tzw. opłatą audiowizualną. Dotychczas abonament radiowo-telewizyjny opłacało zaledwie 7% Polaków. Nowej daniny nikt nie uniknie, będzie ona bowiem powiązana z poborem energii elektrycznej.

Dotychczas abonament radiowo-telewizyjny opłacały osoby, które zgłosiły posiadanie odbiornika. Wysokość tej opłaty w 2016 roku to 22,70 miesięcznie. Według nowych przepisów opłatę audiowizualną będą zmuszeni uiścić wszyscy posiadacze liczników prądu. Będzie ona jednak nieco niższa niż obecnie. Nowa danina w wysokości najprawdopodobniej 15 zł miesięcznie będzie doliczana do rachunku za energię elektryczną.  

Projekt ustawy przewiduje zwolnienie z opłaty osób, które pobierają dodatek mieszkaniowy oraz są uprawnione do ryczałtu energetycznego (kombatantów, ofiar represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i batalionach budowlanych oraz małżonków tych osób, pod warunkiem że są one zameldowane pod wspólnym adresem). Z opłaty zwolnione będą także jednostki budżetowe gminy oraz misje dyplomatyczne. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty, aby z niego skorzystać będą musiały zgłosić się do swojego Urzędu Gminy i wypełnić stosowny formularz.

Z opłaty nie będą zwolnione natomiast osoby nie posiadające telewizora. Nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ nikt nie będzie tego sprawdzał. Jeśli dom lub mieszkanie ma licznik, jego właściciel będzie musiał zapłacić. Co więcej posiadacze dwóch mieszkań zapłacą podwójnie. Z nowej daniny nie zostaną zwolnione także osoby korzystajże z telewizji kablowej, czy satelitarnej, płacące abonament swojemu operatorowi. Abonament radiowo-telewizyjny nie jest bowiem wliczany do ich rachunków.

Zamiana abonamentu radiowo-telewizyjnego na opłatę audiowizualną nie powoduje umorzenia długów, zatem osoby, które dotychczas nie płaciły go terminowo będą musiały uregulować zaległości. Termin uiszczenia nowej opłaty przypadał będzie na pierwszy dzień każdego miesiąca. Składka opłacana będzie u dostawcy prądu, jednak będzie ona wpłacana na odrębne konto i nie będzie rozliczana razem z prądem. Zaległości w jej opłacaniu nie spowodują zatem odcięcia prądu. Należy się jednak liczyć z tym, że fiskus będzie próbował wyegzekwować od nas zaległość. Postępowanie w tej sprawie będzie podobne jak w przypadku kierowców, który nie opłacili mandatu.

Rząd planuje zachęcić obywateli do terminowych wpłat organizując loterię, w której zostanie rozlosowanych 1000 nagród po 5000zł wśród osób fizycznych, które na dzień 31 stycznia będą miały opłacone należne składki za cały rok.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.