Z KRAJU

Jak skutecznie motywować pracowników?

Autor: Marta Sanocka
2017-12-04

Jak skutecznie motywować pracowników?

Według danych statystycznych pracujemy coraz dłużej, ale coraz mniej efektywnie. To, czy zespół osiąga założone efekty, w dużej mierze zależy od jego lidera i tego, czy potrafi on skutecznie zmotywować pracowników do zwiększonego wysiłku w celu realizacji wyznaczonych mu zadań. Jak się okazuje, zadanie to wcale nie jest łatwe, a przysłowiowy kij i marchewka to za mało, aby zaangażować zespół w wykonywane zadania.  

Każdy, kto stoi na czele, jakiegokolwiek zespołu zastanawia się, jak podnieść jego efektywność. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia motywacja pracowników. Jak się jednak okazuje, motywacja za pomocą nagród pieniężnych i wywierania presji może przynieść oczekiwane efekty jedynie w przypadku prac, które nie wymagają dużego zaangażowania intelektualnego. W sytuacjach, kiedy do zrealizowania zadania potrzebne jest twórcze myślenie i poszukiwanie nieoczywistych rozwiązań, lepsze efekty przynosi motywacja wewnętrzna.

Osoba zmotywowana wewnętrznie podejmuje określone działania dla nich samych, osiągnięcie zewnętrznych nagród  staje się drugorzędne. Wykonywanie czynności pod wpływem motywacji wewnętrznej wprowadza nasz umysł w stan, w którym tracimy poczucie czasu i samoświadomość. Przyjemność sprawia nam wykonywana czynność sama w sobie, mniej istotny staje się jej rezultat i ewentualna nagroda. Uczucie to jest podobne do stanu wzbudzanego przez niektóre używki.

Wielu specjalistów twierdzi, że motywacji wewnętrznej nie można zbudować u innej osoby. Pracownik musi ją wzbudzić samodzielnie. Kierownik zespołu może jednak stworzyć sprzyjające ku temu warunki. Najważniejszą kwestią, od której zależy zaangażowanie pracownika w wykonywane zadania, jest sprawienie, aby były one dla niego wezwaniem. Ważne jest także to, aby wykonywane były w zespole, w którym panują pozytywne relacje. Praca musi być także dobrze zorganizowana i zgodna z wartościami, jakie pracownik wyznaje. Menadżer zespołu powinien także podnosić oczekiwania wobec pracowników.

Motywacja pracowników wyłącznie za pomocą nagród pieniężnych i presji może być skuteczna jedynie przez pewien okres. Po dłuższym czasie powoduje jednak u pracownika frustracje, zmęczenie, a nawet może być przyczyną depresji. Nieumiejętne połączenie motywacji wewnętrznej z nagrodami finansowymi może zabić motywację wewnętrzną. Niektórzy eksperci zajmujący się psychologią pracy twierdzą nawet, że system kar i nagród finansowych w ogóle nie zwiększa zaangażowania pracowników i daje jedynie krótkofalowe efekty.