Z KRAJU

Firmy rodzinne na start! Ostatnia szansa na przystąpienie do projektu szkoleniowo-doradczego!

Autor: Anna Brzezińska
2015-03-11

„Firmy Rodzinne II” to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pro Design sp. z o.o, którego celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej firm rodzinnych.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli i pracowników firm rodzinnych. Firma rodzinna, to firma w której:

 • wspólnie pracuje co najmniej 2 członków rodziny,
 • co najmniej jeden z członków rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie (jest właścicielem, współwłaścicielem),
 • członkowie rodziny posiadają znaczące udziały w przedsiębiorstwie,
 • aby firma mogła przystąpić do projektu, w szkoleniach muszą brać udział minimum 2 osoby z rodziny,  przy czym jedna osoba musi uczestniczyć w pełnym cyklu szkoleniowo-doradczym a druga co najmniej w doradztwie.

Co daje uczestnictwo w projekcie?

Jeśli prowadzisz firmę rodzinną - pracujesz z innym członkiem rodziny, rodzina ma istotny wpływ na zarządzanie i posiada znaczące udziały w firmie – ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

 • Nauczysz się radzić sobie ze specyficznymi problemami, wynikającymi z rodzinności Twojej firmy, przenikania się systemów firmy i rodziny, poznając różne metody rozwiązywania konfliktów, a także nauczysz się delegować zadania.
 • Złapiesz wiatr w żagle – zyskasz nowe spojrzenie na procesy zachodzące w Twym biznesie, zachętę do odważnych i kreatywnych działań na rynku, inspirację do rozwoju i zmian.
 • Poprawisz relacje w rodzinie i firmie dzięki uzyskaniu większego zrozumienia bliskich i pracowników, nauce dialogu, empatii, rozwiązywania konfliktów z korzyścią dla wszystkich stron.
 • Nabędziesz wiele ważnych kompetencji osobistych. Wzrośnie Twoje poczucie własnej wartości i decyzyjności, rozwiniesz swoją kreatywność, zyskasz odwagę do wprowadzania zmian, motywację do rozwoju i uczenia się.
 • Poszerzysz zakres posiadanej wiedzy, zdobędziesz narzędzia do efektywnego i nowoczesnego zarządzania firmą rodzinną.
 • Otrzymasz szansę promocji siebie i swojej firmy poprzez portal internetowy, publikacje, reportaże.
 • Znajdziesz się w wybranym środowisku firm rodzinnych, uzyskasz ich wsparcie, poszerzysz kontakty osobiste i biznesowe, będziesz budować nową, ważną w sensie obywatelskim społeczność, tworząc nową jakość, siłę i potencjał firm rodzinnych w Polsce.

 

Przystąpienie do projektu wiąże się z wypełnieniem kilku formularzy. Przed ich wypełnieniem zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Wszelkie informacje na temat projektu i zasad rekrutacji znajdują się na stronie projektu www.firmyrodzinne.eu