Z EUROPY

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020 zaakceptowany

Autor: Agnieszka Jamrogiewicz
2015-06-17

Komisja Europejska zaakceptowała Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Odpowiada on na wyzwania polsko-saksońskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawy jakości połączeń drogowych do przejść granicznych, wzmocnienia wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej oraz współpracy instytucji i obywateli.

Jest to drugi program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w latach 2014-2020, który uzyskał akceptację KE. Całkowity budżet wynosi prawie 83 mln euro.

Najwięcej, bo około 1/3 środków finansowych przeznaczono na ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Projekty mające na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i sprawności administracji publicznej oraz rozwój współpracy między obywatelami i instytucjami, mogą otrzymać 20,36 mln euro dofinansowania z EFRR.

Kwota 13,6 mln euro z EFRR wesprze rozwój infrastruktury drogowej, poprawiającej jakość połączeń drogowych do przejść granicznych między Polską a Saksonią.

W dziedzinie edukacji, dofinansowane zostaną przedsięwzięcia dotyczące współpracy między szkołami, szkołami wyższymi i innymi instytucjami związanymi z edukacją, a instytucjami przygranicznego rynku pracy. Wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia promujące naukę języka sąsiada i wzajemne zrozumienie społeczeństwa po obu stronach granicy. Na ten cel przeznaczone zostanie 10,14 mln euro z EFRR.

Obecnie, Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) wraz z Instytucją Krajową z Wolnego Kraju Związkowego Saksonii (Saksońskie Ministerstwo Środowiska
i Rolnictwa) i pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu, kontynuuje prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią jak najszybsze ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

 

Zródło : http://funduszeeuropejskie.gov.pl