Z EUROPY

Po Brexicie Polska będzie więcej wpłacać do unijnego budżetu

Autor: Marta Sanocka
2018-02-24

Po Brexicie Polska będzie więcej wpłacać do unijnego budżetu

Już nie długo szeregi Unii Europejskiej opuści Wielka Brytania. W wyniku Brexitu unijny budżet zostanie uszczuplony. Państwa członkowskie w tej sytuacji muszą podjąć decyzję, jak pokryć przyszłe wydatki mając do dyspozycji mniej środków. Poza tym Wspólnota musi zabezpieczyć finanse potrzebne na realizację nowych priorytetów, takich jak ochrona środowiska, poprawa bezpieczeństwa czy ograniczenie napływu uchodźców.  

Kolejny unijny budżet był głównym tematem nieformalnego szczytu Rady Europejskiej, który się właśnie odbył. Przedstawiciele państw członkowskich poszukiwali nowych sposobów finansowania po tym, jak w marcu przyszłego roku Wielka Brytania ostatecznie zakończy proces wychodzenia z UE. Podczas spotkania premier Morawiecki oficjalnie potwierdził zgodę polskiego rządu na podniesienie składki członkowskiej dla naszego kraju z 1% do 1,2% dochodu narodowego brutto. Poza tym premier zasugerował likwidację tzw. rabatów, z którym korzystają niektóre państwa.

Premier Morawiecki, podczas swojego wystąpienia przedstawił także pomysł wprowadzenia podatku cyfrowego. Objęte nim miałyby być wszystkie przedsiębiorstwa, które sprzedają produkty w Europie, ale nie płacą tu podatków, lub są one bardzo małe. Polska jest przeciwko rajom podatkowych. Idea ta przypadła do gustu także m.in. Francuzom i Niemcom. Zdaniem Morawieckiego dobrym sposobem na zmniejszenie dziury budżetowej spowodowanej Brexitem może być także uszczelnienie VAT-u. Komisja Europejska szacuje bowiem istniejącą lukę w podatku VAT na kwotę 155 mld euro. Wartość ta przewyższa całoroczny budżet UE. Przynajmniej częściowe jej uszczelnienie dałoby zdaniem szefa polskiego rządu znaczący wzrost dochodów wszystkich państw i tym samym wpływów do unijnego budżetu. Polski premier wspomniał także, że dla  nas ważne jest zachowanie celów, które do tej pory dobrze działały, takich jak wspólna polityka rolna czy polityka spójności. Nasz rząd pracuje nad odrzuceniem pomysłu, aby uzależnić wypłaty środków unijnych od praworządności w państwach członkowskich, proponując inne rozwiązania.

Według szefa polskiego rządu z przyjęciem wieloletniej perspektywy nie powinno być większych problemów, ponieważ poglądy większości państw członkowskich są spójne.