Z EUROPY

Co dalej ze strefą euro?

Autor: Dominik Łazarz
2015-11-28

Unia Gospodarczo-Walutowa to dziś jeden z największych obszarów gospodarczych świata, w skład którego wchodzą m.in. znaczący globalni eksporterzy. Jest to strefa, która mimo swojej siły ekonomicznej przeżywa obecnie problemy gospodarcze, związane zwłaszcza z nadmiernym zadłużeniem niektórych jej członków. 

Warto przypomnieć, że podczas spotkania w czerwcu 1989 roku Rady Europejskiej w Madrycie podjęto oficjalną decyzję o utworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej (tzw. strefy euro) oraz określono daty rozpoczęcia poszczególnych etapów jej tworzenia. Pierwszy etap Unii Gospodarczo -Walutowej rozpoczął się 1 lipca 1990 roku, a trzeci i ostatni trwał od 1999 roku do 31 grudnia 2001 roku. Na tym etapie wspólna waluta została wprowadzona do obiegu bezgotówkowego, a od 1 stycznia 2002 roku stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenie 12 państw ówczesnej Unii Europejskiej. W okresie kilku ostatnich lat do Unii Gospodarczo-Walutowej przystąpiło siedem nowych krajów, w tym Łotwa od stycznia 2014 roku oraz Litwa od stycznia 2015 roku. W tej chwili 19 państw unijnych posiada wspólną walutę.

W przeciągu tych kilkunastu lat funkcjonowania euro, niektóre państwa należące od samego początku do Unii Gospodarczo-Walutowej, zaczęły przeżywać kryzys związany głównie z nadmiernym zadłużeniem budżetowym, zwłaszcza Grecja, Portugalia, Hiszpania czy Irlandia. Pogarszanie się sytuacji w tych krajach, zaczęło się z chwilą światowego kryzysu w 2008 roku. Dziś część z nich powoli wychodzi z ogromnego zadłużenia budżetowego np. Irlandia, jednak cały czas mamy problem zwłaszcza z Grecją, która ma potężny deficyt budżetowy. Do tej pory realizowane programy naprawcze w tym kraju, nie przynoszą zakładanych efektów.

Warto zaznaczyć, że Polska powinna przyjąć walutę euro, do czego zobowiązaliśmy się wchodząc do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Dlatego ważne w tym temacie są różnego rodzaju dyskusje i debaty z ekspertami, a dotyczące reformy Unii Gospodarczo-Walutowej i jej przyszłości oraz ewentualnego przystąpienia naszego kraju do tego elitarnego grona. W tym zakresie już 1 grudnia debatę organizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie wspólnie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w której panelistami będą eksperci reprezentujący m.in. Bank Światowy czy Narodowy Bank Polski.

 

Dominik Łazarz, ekonomista Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie