XIII edycja konkursu Człowiek bez barier

Autor: Agnieszka Jamrogiewicz
2015-10-13

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. W tegorocznej edycji kandydatów można zgłaszać do końca października.

 

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu „Człowiek bez barier” jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym.

Dotychczasowi laureaci  przełamują stereotypy dotyczące niepełnosprawności, udowadniając, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem.

 

Jak zgłosić kandydata do konkursu?

Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października br.

Zgłoszenia można przesyłać e-mailem na adres: czlowiekbb@integracja.org

Zgłoszenie musi zawierać:

- dane Kandydata: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy;

- dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;

- opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności jego osoby oraz działalności;

- rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;

- aktualne zdjęcie Kandydata w wersji elektronicznej;

- zgodę Kandydata na: udział w Konkursie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w Konkursie, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją Konkursu.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

 

Źródło: niepełnosprawni.pl, integracja.org