Wyniki rankingów najkorzystniejsze dla Krosna

Autor: Katarzyna Półchłopek
2014-11-13
Źródło: Archiwum UM Krosna

W ostatnich dniach ogłoszono wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawiono zwycięzców tegorocznego Rankingu Złota Setka Gmin. Rozstrzygnięcie obu plebiscytów okazały się korzystne dla miasta Krosna. Znalazło się ono wśród najlepiej rozwijających się miast w Polsce.

 

Rzeszów oraz Krosno (na 9 miejscu), to według Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, bardzo wysoka pozycja wśród miast na prawach powiatu. Jego wyniki ogłoszono podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, zorganizowanej przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Konferencja odbyła się 3 i 4 listopada 2014r. w Warszawie.

Miasta oceniane były pod względem rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kwestii związanych z ochroną środowiska. Dane, które były brane pod uwagę w kontekście oceny, to informacje dotyczące wielkości wydatków na projekty rozwojowe, odsetek dochodów własnych oraz liczba osób pracujących i podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Klasyfikacja odbywała się na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Najlepsze przykłady

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, to coroczny efekt finalny większego przedsięwzięcia. Głównym celem samego projektu jest opracowanie systemu, którego zadaniem jest monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów oraz promowanie tego rozwoju na podstawie opracowanych wzorców.

Istotne jest, aby wyniki tych badań, były w jak największym stopniu przydatne w zarządzaniu rozwojem oraz podejmowaniu decyzji przez JST.

 

Kolejne zwycięstwo

Początek listopada przyniósł dla Krosna kolejne laury. Dziennik Nowiny, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie, zaprezentował wyniki rankingu „Złota Setka Gmin”. Zwycięzcą zestawienia została gmina miejska Krosno. Pod lupę wzięto całoroczny dorobek samorządów (inwestycje, wydatki, wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, jakość życia).

Doceniono przede wszystkim tych samorządowców, którzy sprostali zadaniu tworzenia lepszych warunków życia dla mieszkańców.