Wsparcie dla startupów

Autor: K.P.
2015-02-11

Trwają regionalne spotkania na temat działania Programu Polska Wschodnia 2014-2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, który będzie wspierał powstawanie i rozwój startupów w makroregionie. Spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz regionalnych i lokalnych, ośrodków innowacji oraz uczelni, odbyły się już w Białymstoku i Olsztynie. Kolejne zaplanowane są w Kielcach (12.02), Lublinie (17.02) i Rzeszowie (18.02).

 

„Platformy startowe dla nowych pomysłów”, to kompleksowy program wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. W pierwszej kolejności działanie przewiduje usługi na rzecz osób w wieku do 35 lat, które mają pomysł na własny biznes. Pomysłodawcy będą mogli liczyć na indywidualne i profesjonalne wsparcie, w zakresie rozwoju swojej koncepcji oraz przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Następnie, młodzi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój firmy typu startup.

 

Za przygotowanie, a następnie realizację działań w ramach „Platform startowych”, odpowiedzialne będą ośrodki innowacji z Polski Wschodniej. Jednak do skutecznego wdrażania mechanizmu, niezbędne będzie tworzenie przyjaznych warunków do powstawania innowacyjnych przedsiębiorstw oraz rozwoju tzw. „kultury innowacji”, również przez władze regionalne i lokalne, instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie.

 

 

Źródło: Serwis Programu Polska Wschodnia