Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów konkursu na wyposażenie firmy w infrastrukturę B+R

Autor: Krzysztof Posadzki
2016-10-09

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje 13 października 2016 r. warsztaty dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R. Działanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

 

W programie przewidziano między innymi:

  • Informacje o konkursie – termin, miejsce i sposób składania wniosków, kryteria wyboru projektów, typy beneficjentów, kwoty przeznaczone na konkurs, niezbędne dokumenty.
  • Przygotowanie aplikacji, załączników oraz niezbędnych dokumentów, zgodnie z dokumentacją konkursową.

 

Zgłoszenia na warsztaty należy dokonać poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy.

 

Spotkanie dotyczy konkursu, który został ogłoszony 30 sierpnia 2016 r. Wnioski aplikacyjne można składać w okresie od 30 września 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru) do 29 grudnia 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

 

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R:

  • przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
  • instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu).

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

 

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 30 000 000 zł.

 

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 80 000 000 zł.

 

Informacje o naborze do konkursu oraz dokumentacja konkursowa

 

 

Źródło:  Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego