W 2015 fiskus pomoże wypełnić PIT

Autor: Konsultant PIG
2014-11-13

Na mocy nowelizacji podpisanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, od 2015 roku fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać za podatników deklaracje PIT.

Nowelizacja obejmuje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Celem nowelizacji jest poprawa wymiany informacji pomiędzy płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Wprowadzona zostanie możliwość wstępnego wypełniania deklaracji podatkowych przez urzędy skarbowe, co w efekcie przełoży się na łatwiejsze i szybsze rozpatrywanie spraw.

Wprowadzone zmiany będą także pomocne przy stworzeniu optymalnego systemu pozyskiwania i wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową, jak
i administracjami podatkowymi państw Unii Europejskiej.

Wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych fiskusowi za pomocą komunikacji elektronicznej, umożliwi szybkie i sprawne gromadzenie w systemie informatycznym danych, niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnego wypełniania zeznań podatkowych, dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.