Uwaga na "outsourcing pracowniczy"!

2015-08-01

Z doniesień prasowych wynika, że ostatnimi czasy pojawiają się firmy, które proponują innym firmom przejęcie ich pracowników w ramach tzw. umowy outsourcingowej. Sugestia jest taka, że przyniesie to realne korzyści finansowe.
 

Niestety, bardzo często nie następuje faktyczne przejęcie pracowników (tj. w trybie art. 23 Kodeksu pracy), a firma dokonująca przejęcia nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników. W efekcie to faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje z zadłużeniem z tytułu składek, którego ZUS będzie dochodził wraz z odsetkami za zwłokę.

ZUS apeluje o rozwagę do pracodawców zamierzających skorzystać z usługi outsourcingowej.

 

Źródło: ZUS