Unia szykuje nowe regulacje prawne dotyczące dronów

Autor: Marta Sanocka
2017-12-05

Unia szykuje nowe regulacje prawne dotyczące dronów

 

Kraje należące do Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski porozumiały się w sprawie regulacji prawnych dotyczących dronów. Wprowadzenie nowych przepisów ma przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo związane z wykorzystaniem tych maszyn.

Obecnie drony ważące poniżej 150 kg podlegają krajowym przepisom. Oznacza to, że zarówno producenci tego rodzaju urządzeń, jak i ich operatorzy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone przez przepisy poszczególnych krajów. Komisja Europejska chce stworzyć jednolity poziom bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej oraz równe regulacje dla producentów dronów.

Po wejściu w życie nowych przepisów kraje należące do UE będą musiały prowadzić rejestrację operatorów dronów, które mogą być zagrożeniem dla ludzi. Poza tym drony będą musiały posiadać oznakowanie umożliwiające łatwą ich identyfikację. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotnictwa zapowiadała niedawno, wprowadzenie także obowiązku wyposażenia wszystkich dronów w moduł geolokalizaji dzięki, któremu odpowiednie służby będą mogły ustalić dokładne ich  położenie.

W Polsce przepisy dotyczące lotów dronami są dosyć liberalne. W sierpniu ubiegłego roku zniesiono obowiązek ubiegania się o zgodę na loty nad miastami powyżej 25 tys. mieszkańców. Wcześniej w  większych miastach do organów wydających odpowiednie pozwolenia wpływało nawet 30 wniosków dziennie.

W sierpniu ubiegłego roku zniesiono uciążliwy przepis, który wymagał ubiegania się o zgodę na lot nad miastami powyżej 25 tys. mieszkańców. W większych miastach pojawiało się nawet 30 takich wniosków dziennie. Bezwzględną ochroną objęte są nadal lotniska. Małe drony do 0,6 kg mogą zbliżać się maksymalnie na odległość 1 km od lotniska, jeśli nie wzbijają się wyżej niż 30 m. W przypadku cięższych maszyn obowiązuje zachowanie odległości 6 km przy maksymalnym pułapie 100 m.

Utrzymano podział na loty komercyjne i niekomercyjne. Osoby, które wykorzystują drony w celach zarobkowych, muszą posiadać świadectwo kwalifikacji. Dzięki niemu mogą latać w mieście, zachowując bezpieczną odległość i używając kamizelki odblaskowej. W przypadku lotów o charakterze rekreacyjnym, bez świadectwa należy zachować odległość 100 metrów od zabudowań i zgromadzeń ludzkich oraz 30 metrów od pojedynczych osób i pojazdów.